Obozy dla Dzieci, Młodzieży i Młodych Dorosłych – 2022

Obóz Terapeutyczno-Wypoczynkowy „Przygoda w Biskupinie”

Dzieci 10-17 lat.

Zapisy już ruszyły  ZAPISY TU 🎁 Formularze Zgłoszeniowe

Uwaga: Liczba Uczestników Ograniczona.

Obóz Terapeutyczno-Rozwojowy „Wędrując ku Dorosłości”
Młodzież 18-23 lat.
Zapisy już ruszyły  ZAPISY TU 🎁  Formularze Zgłoszeniowe
Uwaga: Liczba Uczestników Ograniczona.