Pomagamy ludziom z ADHD,

zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi.

 KONTAKT: tel. 509 938 519, 601 317 168
 D12  fundacja@savant.org.pl  D12  nr konta: 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

 

Fundacja SAVANT
02-787 Warszawa, ul. Chłapowskiego 47.
KRS 0000460406 NIP 521-365-17-70
e-mail: fundacja@savant.org.pl
nr konta BGŻ 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

Bogdan Mizerski | Beata Grotowska | Edukacja Savant | Wirtualna Grupa Wsparcia | Wszystko o ADHD | Wszystko o zespole Aspergera |

Copyright © Bogdan Mizerski 2015 All Rights Reserved.