Zaburzenia lękowe u dzieci – szkolenie dla przedszkoli

Szkolenie przeznaczone jest dla Specjalistów pracujących w przedszkolnych, początkujących psychologów, pedagogów, studentów ostatnich lat studiów na kierunkach psychologicznych i pedagogicznych pracujących lub chcących pracować z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Zakres szkolenia:

Zaburzenia lękowe według klasyfikacji DSM- V.
Strach i lęk – różnice.
Rodzaje lęku.
Etiologia zaburzeń lękowych.
Lęki rozwojowe występujące w określonych fazach rozwoju dziecka.
Jakie formy może przybierać lęk?
Kiedy określony lęk u dziecka powinien nas zaniepokoić i co możemy wówczas zrobić?
Mutyzm – rozpoznanie, skuteczne oddziaływanie.

Emocje i Uczucia

  • Czy i dlaczego rozpoznawanie i nazywanie emocji są ważne?
  • Jak uczyć dzieci rozpoznawania i nazywania uczuć?
  • Propozycje zabaw kształcących u dzieci umiejętność określania/nazywania uczuć.

Bajki psychoterapeutyczne – propozycje.

PRAKTYCZNE SPOSOBY NA RADZENIE SOBIE Z LĘKIEM U DZIECI

  • Jakie zachowania ze strony wychowawców pomagają, a jakie wzmacniają lęk u dziecka?
  • Jakie komunikaty powinny być kierowane do dzieci nieśmiałych, wycofanych, lękowych, a jakich w ogóle nie powinniśmy używać?
  • Jak rozmawiać z rodzicami dzieci lękowych?

🎫 Czas trwania: 3,5 h

🎫 Miejsce: Przedszkole

Osoba prowadząca:
Marzena Nowakowska – psycholog, pedagog

Zgłoszenia: fundacja@savant.org.pl