Zespół

Psycholożka, psychoterapeutka integracyjna ze szczególnym uwzględnieniem systemowej terapii rodzin oraz terapii dzieci i młodzieży, w trakcie szkolenia rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne prowadzącego do uzyskanie Certyfikatu Psychoterapeuty PTP spełniającego kryteria European Association of Psychotherapy.
Ukończyła szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży CBT

Dodatkowo szkoliła się m.in. w zakresie:

 • diagnozowania i prowadzenia psychoterapii dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, ADHD, zaburzeniami lękowymi, depresją, PTSD, niską samooceną, problemami z zachowaniem, zaburzeniami zachowania (u nastolatków), zaburzeniami odżywiania, tikami, OCD
 • wspierania rodziców w procesie terapii dzieci,
 • pokonywania oporu nastolatka,
 • dialogu motywującego,
 • pracy z dzieckiem krzywdzonym,
 • zachowań autoagresywnych u dzieci i młodzieży,
 • zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci,
 • monitorowania rozwoju dziecka narzędziem M-CHAT-R/F,
 • psychoterapii opartej na Analizie Funkcjonalnej
 • pracy psychoterapeutycznej z pacjentami z natręctwami,
 • psychopatologii,
 • Racjonalnej Terapii Zachowania,
 • Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach,
 • pracy z pacjentami z zaburzeniami preferencji seksualnej,
 • pracy z pacjentami zgłaszającymi myśli samobójcze,
 • stosowania leków w psychiatrii,
 • pracy z dorosłymi pacjentami z diagnozą zespołu Aspergera,
 • pracy z pacjentem z doświadczeniem traumy z dzieciństwa,
 • pracy z pacjentem z poczuciem beznadziei,
 • pracy z pacjentem, który doświadczył wykorzystania seksualnego,
 • pracy z pacjentem ,,zajadającym stres”,
 • pracy z traumą pierwszego typu.

Współautorka książki: ,,Codzienność dziecka z zespołem Aspergera okiem rodzica i terapeuty”, wyd. Harmonia, autorka artykułów o problemach dzieci i dorosłych z zespołem Aspergera.

Autorka badań nad umysłowością nastolatków z zespołem Aspergera.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, administrator i wieloletni ekspert na portalu i forum.adhd.org.pl oraz na grupach wsparcia dla rodziców dzieci z ADHD, zespołem Aspergera, afazją dziecięcą, mutyzmem wybiórczym.

Pasjonatka psychopatologii i neuropsychologii, zwolenniczka indywidualnego podejścia do każdego człowieka i całościowej opieki nad rodziną.
Szczęśliwa matka dwóch synów.

W Fundacji SAVANT prowadzi:
psychoterapię dzieci, młodzieży, dorosłych, par i rodzin,
treningi umiejętności społecznych, grupy terapeutyczne dla nastolatków,
szkolenia dla szkół, warsztaty dla rodziców i kadry pedagogicznej.
W wakacje wyjeżdża z dziećmi i młodzieżą na obozy terapeutyczne.
Udziela konsultacji dla rodziców, nauczycieli, i innych specjalistów.
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Kontakt: beata.grotowska@savant.org.pl

Psycholog, Trener umiejętności społecznych, Pedagog pracy i ZZL.

Jest absolwentką psychologii oraz pedagogiki pracy i ZZL na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Doświadczenie w pracy z Dziećmi, Młodzieżą oraz ich Rodzicami zdobywała w na szkoleniach, praktykach i warsztatach poświęconych nabywaniu kompetencji w obszarze pomocy psychologicznej. Pogłębiała je jako Psycholog w przedszkolach.
Obecnie uznany psycholog w Szkołach Podstawowych, Poradniach Psychologicznych, Liceach.
Prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe. Udziela wsparcia, konsultacji, poradnictwa, terapii psychologicznej. Obszary jej pracy obejmują: trudności szkolnych, doświadczania lęku i napięcia w sytuacjach społecznych, problemów w relacjach rówieśniczych, niskiego poczucia własnej wartości, doświadczania przygnębienia, smutku, wahań nastroju, niemożności poradzenia sobie z takimi uczuciami jak: złość, wstyd, niezadowolenie, problemach z koncentracją i uwagą.

Ponadto prowadzi Warsztaty dla Rodziców, udziela konsultacji wychowawczych. Zajmuje się profilaktyką zdrowia psychicznego.
Publicystka artykułów z dziedziny psychologii w czasopismach branżowych.

W fundacji SAVANT prowadzi Treningi umiejętności społecznych dla Dzieci ze spektrum autyzmu i ADHD.

W swojej pracy przede wszystkim skupia się na budowaniu pozytywnej relacji z dzieckiem, poszukiwaniu jego mocnych stron oraz empatycznym podejściu i zaangażowaniu w rozwiązanie trudności z którymi się boryka.
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Socjolożka, terapeutka motywująca, dyplomowany coach, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie 4-letniego szkolenia prowadzącego do uzyskania Certyfikatu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.
Absolwentka Wydziału Socjologii UW i studiów doktoranckich w Szkole Nauk Społecznych IFiS Polskiej Akademii Nauk oraz podyplomowych studiów „Coaching Profesjonalny” w Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie. Stypendystka Uniwersytetu Rutgers i Fundacji Batorego.
Ukończyła zintegrowany kurs Terapii Motywującej i uzyskała certyfikat nr 134 Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej.
Trenerka Dialogu Motywującego. Członkini MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers – międzynarodowej organizacji zrzeszającej trenerów motywujących), PTTM oraz PTTPB.
Jest certyfikowaną trenerką FRIS® – polskiego narzędzia rozwojowego diagnozującego style poznawcze.
Liderka i ekspertka w licznych projektach badawczych w obszarze problematyki rodziny, kultury, pomocy społecznej, edukacji i przedsiębiorczości. Autorka raportów i artykułów opisujących wyniki zrealizowanych badań społecznych.
Obecnie odbywa roczny staż w Telefonie Wsparcia Fundacji „Nagle Sami” dla osób po stracie. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.
Wychowawca na obozach dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami neurorozwojowymi.
Jako trenerka Dialogu Motywującego realizuje warsztaty z tego zakresu dla nauczycieli, terapeutów i kadry ośrodków pomocowych.
We współpracy z Towarzystwem Inteligentnej Młodzieży prowadzi indywidualne diagnozy potencjału edukacyjno-zawodowego dla uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej oraz liceum będących na etapie wyboru kolejnego etapu kształcenia.
Ukończyła szkolenia, min. z zakresu: treningu umiejętności społecznych; pracy z dziećmi i nastolatkami w żałobie; wsparcia psychologicznego seniorów w żałobie; prowadzenia grup wsparcia dla osób po stracie; wsparcia psychologicznego osób, które doświadczyły poronienia lub okołoporodowej straty dziecka; wsparcia rodziców w kryzysie psychicznym ich dziecka; zaburzeń nastroju u dzieci i nastolatków; interwencji kryzysowej w sytuacji zagrożenia życia; zdalnego wsparcia psychologicznego;
Mama trójki wspaniałych, nastoletnich dzieci – dwóch córek i syna. Wielbicielka wakacji nad polskim morzem i pięknych wnętrz. Relaksuje się czytając, gotując, tańcząc i spotykając z przyjaciółmi. Namiętnie słucha audycji radiowych, podcastów i audiobooków o tematyce społecznej.

W Fundacji Savant prowadzi Treningi Umiejętności Społecznych, udziela konsultacji dla rodziców, prowadzi szkolenia dla szkół, warsztaty dla młodzieży, rodziców i kadry pedagogicznej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Marek Husak. Psycholog, w trakcie szkolenia terapeutycznego Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Akademii Inter Ego. Absolwent Psychologii Uniwersytetu SWPS. Zawodowo związany z Fundacją Savant od 2018 roku, gdzie zajmuje się prowadzeniem Grup TUS, Grupy Wsparcia oraz Grupy Rozwojowej dla Dorosłych Osób w Spektrum Autyzmu.

Na stałe związany z Instytutem Psychiatrii i Neurologii z oddziałem Chorób Afektywnych F7. Stale poszerza swoje doświadczenie zawodowe. W swojej pracy wykorzystuje metody Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Doświadczenie zdobywał w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Oddziale Dziennym Neuropsychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie, Telefonie Wsparcia Fundacji Nagle Sami.

Swoją pracę rozumie jako spotkanie z drugim człowiekiem oraz tworzenie przestrzeni dla rozwoju i zmiany w ramach relacji opartej na podmiotowości, pełnym zrozumieniu oraz akceptacji. Pracę poddaje regularnej superwizji.

Krystyna Bronisławska. Psychoterapeutka i Psycholog. Pomaga dzieciom, młodzieży i ich rodzinom. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla rodziców. Udziela konsultacji wychowawczych.

Ukończyła Szkołę Wyższą Finansów i Zarządzania w Warszawie na kierunku Psychologia. W trakcie 5- letniego szkolenia psychoterapeutycznego, prowadzonego przez Fundację Kontekst w Krakowie i rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. W Centrum CTB ukończyła szkolenie z Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży. Ma za sobą Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Studia Podyplomowe o specjalności “Wczesnego wspomagania dziecka” na Akademii Pedagogiki Specjalnej.
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w:
• Poradni Psychologicznej dla dzieci i młodzieży
• Poradni Specjalistycznej dla osób z Autyzmem Dziecięcym.
Współpracowała z Centrum Terapii Mutyzmu nieśmiałości i lęku, prowadząc terapię indywidualną, grupową oraz wsparcie psychospołeczne dla rodziców. Posiada doświadczenie w pracy środowiskowej z dziećmi i rodzicami osób ze Spektrum Autyzmu.

 Psycholożka, w trakcie 4-letniego szkolenia w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży w podejściu psychodynamicznym.

Absolwentka Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i studiów podyplomowych z zakresu Wczesnej Interwencji i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka i jego Rodziny na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Na co dzień współpracuje z przedszkolami na terenie Warszawy, gdzie prowadzi konsultacje dla rodziców, zajmuje się wspieraniem nauczycieli przedszkolnych oraz prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci.

Ukończyła kursy i szkolenia w obszarze wspierania małego dziecka i jego rodziny doskonalące m. in. w zakresie: prowadzenia terapii dziecka z mutyzmem wybiórczym, terapii dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością w wieku 0-7, profilaktyki zaburzeń rozwojowych u dziecka w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym, szkolenia doskonalące w obszarze prowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Doświadczenie w pracy zdobywała podczas pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz jako psycholog przedszkolny w przedszkolach ogólnodostępnych i integracyjnych.

W Fundacji SAVANT prowadzi Treningi Umiejętności Społecznych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Specjalizuje się w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Pedagog. Wykwalifikowany Psychoterapeuta Systemowy. Mediator Rodzinny i Sądowy.

Ukończyła Studia Pedagogiczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie o specjalności Pedagogika Resocjalizacyjna i Socjalna.

Doświadczenie zdobywała współpracując z Fundacją Dzieci Niczyje. Prowadziła Poradnictwo w Sprawach Rodzinnych, Trudnościach Osobistych w Kościele św. Patryka w Warszawie.
Od 2006 roku wpisana do Rejestru Mediatorów Sądowych w Warszawie.
Posiada bogate doświadczenie zawodowe jako Menadżer w instytucjach rynkowych.
Szczęśliwa małżonka, matka dwójki dorosłych udanych dzieci.

W Fundacji SAVANT prowadzi Psychoterapię Indywidualną Dzieci i Młodzieży oraz Psychoterapię Systemową Rodzin. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Jest absolwentką Psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wciąż poszerza swoją wiedzę w oparciu o źródła zarówno polskie jak i anglo oraz francuskojęzyczne.

Dotychczasowe doświadczenie:
– Domy dla Dzieci w Gdańsku
– Żłobki m.st. Warszawy
– Przedszkole Integracyjne w Warszawie

W praktyce skupia się przede wszystkim na wspieraniu rozwoju oraz dobrobytu dzieci.
W Fundacji SAVANT współprowadzi Treningi Umiejętności Społecznych.
W wolnych chwilach pakuje plecak i rusza do lasu.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Psycholog, dyplomowany coach.
Ukończył szkolenie z terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży.
Ukończył roczne, podyplomowe studia na kierunku Coaching Profesjonalny.
Szkolił się m.in. w zakresie:
diagnozowania i prowadzenia psychoterapii dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, ADHD, zaburzeniami lękowymi, depresją, PTSD, niską samooceną, problemami z zachowaniem, zaburzeniami zachowania (u nastolatków), zaburzeniami odżywiania, tikami, OCD oraz wspierania rodziców w procesie terapii dzieci, pokonywania oporu nastolatka, pracy z dzieckiem krzywdzonym, zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci.

Założyciel portalu i forum ADHD.org.pl, admninistrator i ekspert na forach dotyczących zaburzeń neurorozwojowych, autyzmu i afazji. Organizator grup wsparcia dla rodziców dzieci z ADHD i innymi trudnościami wychowawczymi, wykładowca szkoleń dla rodziców i opiekunów dzieci z ADHD i zespołem Aspergera oraz zaburzeń pokrewnych.

Wieloletni praktyk w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z ADHD, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi. Pasjonat nauki i psychologii ewolucyjnej. Autor wielu wypowiedzi w TVP, TVN, Polsat News, TOK FM.

Autor badań dotyczących specyficznych umiejętności i predyspozycji nastolatków z ADHD.

Informatyk z dużym stażem w budowie aplikacji, administracji systemów informatycznych, systemów operacyjnych i baz danych.

Szczęśliwy ojciec dwóch dorosłych synów.

W Fundacji SAVANT prowadzi: terapię psychologiczną młodzieży, coaching dla młodzieży i dorosłych, treningi umiejętności społecznych, szkolenia dla szkół, warsztaty dla rodziców i kadry pedagogicznej, udziela konsultacji dla rodziców i nauczycieli.
Specjalizuje się w pracy z dziećmi od 10 r.ż., młodzieżą i dorosłymi. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Kontakt: bogdan.mizerski@savant.org.pl

Psycholożka, seksuolożka, psychoterapeutka integracyjna w trakcie szkolenia.
Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją wychowawczą stosowaną. Ukończyła szkolenie z terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży oraz studia podyplomowe z seksuologii klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
Umiejętności niezbędne w zawodzie psychologa zdobyła m.in. pracując jako konsultantka Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, psycholog w placówkach oświatowych – szkole średniej i poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w jako animator zajęciowy na oddziałach psychiatrii dziecięcej z ramienia Fundacji Druga Strona Lustra. Doświadczenie kliniczne wzbogaciła dzięki stażowi w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób Chorujących Psychicznie i Szpitalu Specjalistycznym im. dr J. Babińskiego w Krakowie.
W zakresie seksuologii swoje umiejętności pogłębia poprzez udział w licznych szkoleniach i konferencjach, m.in. „Seksualność osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną”, „Rozwój psychoseksualności dziecka”, „LGBT+ – wiedza i kompetencje w pracy pomocowej”. Odbyła również staż w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Szpitala Nowowiejskiego.
Obecnie pracuje również jako psychoterapeuta w Centrum Pomocy Profesjonalnej oraz konsultant w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Wspiera osoby dorosłe i nastolatki doświadczające kryzysów, mające trudności w relacjach interpersonalnych oraz zmagające się z obniżonym nastrojem, lękami i niską samooceną. Pomaga młodzieży w spektrum autyzmu i z ADHD zrozumieć siebie i swoje emocje oraz wspiera ich integrację ze środowiskiem rówieśniczym. Towarzyszy osobom doświadczającym trudności w obszarach swojej seksualności.
W Fundacji SAVANT prowadzi treningi umiejętności społecznych, terapię indywidualną dzieci i młodzieży oraz konsultacje seksuologiczne. W wakacje pełni rolę wychowawcy podczas obozów terapeutycznych.
Specjalizuje się w pracy z młodzieżą od 12 r.ż. i dorosłymi.
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Pedagog specjalny. Surdopedagog. Czynny zawodowo Nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Absolwentka Wydziału Pedagogicznego na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Absolwentka studiów II stopnia na kierunku Pedagogika Specjalna w specjalności Surdopedagogika z terapią pedagogiczną.

Ukończyła szkolenia:
„Przygotowanie do pełnienia funkcji wychowawcy w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży”,
„Zrozumieć dziecko – Rozwój Przedszkolaka”,
„Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole”,
„Diagnoza i Terapia Ręki” (I i II stopnia),
„Trener umiejętności Społecznych Dzieci i Młodzieży”.

Przebyła praktyki pod kątem pracy z dziećmi niesłyszącymi i słabosłyszącymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-wychowawczym w Łodzi. Ukończyła praktykę Terapii pedagogicznej w placówce integracyjnej w Warszawie oraz Trening Umiejętności Społecznych w Fundacji Savant.

Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Kwalifikacje pogłębiała w Integracyjnych grupach przedszkolnych i pracy jeden na jeden w dziećmi z zespołem Aspergera i w spektrum autyzmu.

Związana z Fundacją Savant, gdzie prowadzi zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych dla Dzieci i Młodzieży. Prowadzi również konsultacje dla Rodziców.
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.
Prywatnie uwielbia podróżować z plecakiem, czytać oraz spotkać się z przyjaciółmi.

Psycholog. W trakcie przygotowania pedagogicznego. Kończy studia podyplomowe z zakresu Seksuologii klinicznej realizowane na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

W Fundacji Savant prowadzi Treningi Umiejętności Społecznych dla Dzieci i Młodzieży. Pomaga poprzez terapie indywidualne. Na terapeutycznych obozach dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami neurorozwojowymi pełni rolę wychowawcy. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Zdobywała doświadczenie w rozmowach z licealistami z zakresu kompetencji miękkich prowadząc warsztaty realizujące program Strefy Młodzieży na SWPS.
Pracowała w Przedszkolu Terapeutycznym wspierając dzieci będące w spektrum autyzmu. W trakcie doświadczenia zawodowego pomogła uzyskać swoim wychowankom samodzielność i ucząc jak regulować emocje w akceptowalny społecznie sposób. Obecnie pracuje również w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla dzieci z Autyzmem.

Prywatnie miłośniczka książek i kotów oraz fanka odkrywania symboli i metafor ukrytych w magicznym świecie Harrego Pottera. Pasja ta wykorzystywana w pracy jako Psycholog i Terapeuta skutecznie otwiera jej kontakt z dziećmi.
Najbardziej relaksuje się przebywając wśród natury.

Psycholog. Terapeuta Integracji Sensorycznej SI. Specjalność: „Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci od 0-6 r.ż.” Studiowała na Uniwersytecie SWPS. Terapeuta Poznawczo-Behawioralny Dzieci i Młodzieży, po szkoleniu w CBT. Specjalizuje się w pracy z dziećmi od 4 r.ż. Posiada kwalifikacje pedagogiczne zdobyte na Uczelni Nauk Społecznych.

Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w spektrum autyzmu, które zdobywała między innymi, w pracując w przedszkolach terapeutycznych. Wykwalifikowany Specjalista w Terapii Dziecka z Mutyzmem Wybiórczym.
Trener Umiejętności Społecznych TUS dla grup wiekowych 4-13. Prowadzi terapię indywidualną dzieci ze szczególnymi trudnościami w zachowaniu i zaburzeniami lękowymi. Pracuje również w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej gdzie konsultuje, diagnozuje i wydaje opinie na potrzeby zespołów orzekających.

W Fundacji SAVANT współprowadzi Treningi Umiejętności Społecznych terapię indywidualne dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i mutyzmem wybiórczym. W trakcie swojej pracy uczestniczy w tworzeniu indywidualnych planów i programów terapeutycznych oraz ich realizacji zarówno indywidualnie, jak i w grupie.
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Anna Sak-Gumińska. Terapeuta Rodzinny. Psycholog. W swojej pracy łączy doświadczenie Coacha Kryzysowego certyfikowanego przez Polskie Towarzystwo Psychotraumatologiczne i dyplomowanego Life Coacha.

Korzysta z elementów Interwencji kryzysowej i wiedzy psychologicznej.
Trenerka i Szkoleniowiec. Trener Umiejętności Społecznych TUS.

Specjalizuje się w Indywidualnej pracy z Nastolatkiem od 12 roku życia, u którego występuje Kryzys. Pomaga Młodym Dorosłym. Pracuje systemowo z Rodzicem, Rodziną i Nastolatkiem.

Pociągają ją wyzwania i zmiany. Potrafi odkryć i pokazać mocne strony Młodego i Dojrzałego człowieka. Razem układa życiowe puzzle, które budują poczucie własnej wartości, świadomość sprawczości i wzmacniają w pogubieniu.

Doświadczenie w pracy z Klientami:
• Centrum Praw Kobiet
• Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
• Instytucie Psychologii Zdrowia PTP
• Kryzysowym Telefonie Zaufania 116 123
• Ośrodkach Pomocy Społecznej w unijnym Projekcie Aktywna Rodzina
• Fundacji Dobrze Że Jesteś • Klinika Zaburzeń Odżywiania „Otulenie”

W Fundacji SAVANT prowadzi Treningi Umiejętności Społecznych TUS dla Nastolatków i Grupę wsparcia dla Rodziców. W wakacje pełni rolę Wychowawcy podczas Obozów Terapeutycznych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Psycholog, Trener Umiejętności Społecznych TUS.

Absolwentka Psychologii o specjalności Psychologia Kliniczna na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Odbyła roczne Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Posiada Certyfikat Trenera Umiejętności Społecznych TUS.

Doświadczenie zdobywała prowadząc Grupowe Treningi Umiejętności Społecznych dla dzieci z diagnozą autyzmu, zespołu Aspergera i ADHD, a także prowadząc indywidualne konsultacje psychologicznych w Fundacji Terapeutycznej. Stale pogłębia swoją wiedzę poprzez udział w szkoleniach i konferencjach. Współautorka artykułu naukowego pt. „Styl więzi, empatia i kody moralne jako predyktory postaw względem zachowań seksualnych okresu dzieciństwa” opublikowanego w czasopiśmie Psychologia Rozwojowa.

Na co dzień współpracuje z Poradnią Zdrowia Psychicznego, gdzie prowadzi konsultacje z dziećmi od 4 roku życia. Pracuje z dziećmi doświadczającymi trudności w radzeniu sobie z emocjami, stresem, nawiązywaniem i podtrzymywaniem relacji rówieśniczych oraz innymi umiejętnościami społecznymi.

W Fundacji SAVANT prowadzi Treningi Umiejętności Społecznych oraz terapię psychologiczną dzieci do 10 roku życia.
Do każdego Pacjenta podchodzi indywidualnie, dostosowując metody pracy do jego potrzeb. Dba o to, aby na wizytach każdy czuł się bezpiecznie, a atmosfera była przyjemna. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Psycholog, Trener Umiejętności Społecznych TUS, doradca zawodowy.
Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Po studniach magisterskich wciąż poszerza swoją wiedzę. Ukończyła studia podyplomowe m.in. z przygotowania pedagogicznego, doradztwa zawodowego oraz wczesnego wspomagania dzieci z zaburzeniami rozwoju tzw. WWR.
Posiada Certyfikat Trenera Umiejętności Społecznych TUS oraz I stopnień Integracji Sensorycznej. Ukończyła liczne kursy w nurcie poznawczo-behawioralnym wspomagających rozwój dzieci i młodzieży.
Doświadczenie zdobywała prowadząc Treningi Umiejętności Społecznych dla dzieci z diagnozą autyzmu, zespołu Aspergera w wieku przedszkolnym, a także prowadząc indywidualne konsultacje psychologicznych w przedszkolu terapeutycznym. Na co dzień wspiera dzieci i młodzież w wieku szkolnym jako psycholog szkolny. W Fundacji SAVANT prowadzi terapię indywidualną dzieci w wieku 4-12 lat.
Priorytetem w pracy, jak i w życiu prywatnym jest dla niej dobro drugiego człowieka. W relacji z pacjentem dba przede wszystkim na stworzenie bezpiecznych i komfortowych warunków. W procesie terapeutycznym pomoga rodzicom lepiej zrozumieć i dotrzeć do potrzeb ich dziecka.
Miłośniczka Tatr, w wolnym czasie uwielbia podróżować oraz czytać książki.

Psycholog. Pedagog i absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie uzyskała tytuł magistra psychologii. Zakończyła na Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi przygotowanie pedagogiczne.

Ma za sobą studia podyplomowe z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małych Dzieci ze Złożonymi Zaburzeniami oraz Wsparcia dla Ich Rodzin na Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Ukończyła I stopień integracji sensorycznej SI. Ma za sobą certyfikowany kurs wprowadzający do metody Wideotreningu Komunikacji.

Posiada uprawnienia do Diagnozy intelektu Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5, Diagnozy dysleksji rozwojowej, dyskalkulii oraz gotowości szkolnej dzieci i młodzieży.

Skończyła szkolenie z Treningu Umiejętności Społecznych TUS w Centrum Terapii Autyzmu, Terapię ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia: diagnoza-terapia-masaż w Procentrum.
Na co dzień pracuje w Fundacji Savant i w warszawskim przedszkolu.

Specjalizuje się i prowadzi:
– konsultacje rodziców dzieci przedszkolnych z trudnościami rozwojowymi
– terapię psychologiczną dzieci
– interwencję we wczesnym dzieciństwie która jest systemem wsparcia i edukacji dla bardzo małych dzieci z opóźnieniami rozwojowymi lub niepełnosprawnością.

Udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej dzieciom z odroczonym obowiązkiem szkolnym.

Swoje doświadczenie pogłębia współpracując z Przedszkolami integracyjnymi i ogólnodostępnymi. Ma za sobą działania w Centrum Terapii Dzieci Definitiva w Warszawie oraz w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płońsku.
Autorka Warsztatów dla dzieci w wieku przedszkolnym „Emocje naszymi przyjaciółmi”.
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.