Zespół

Zespół Poradni pracuje pod regularną superwizją Superwizora zewnętrznego.

Beata Grotowska
Beata Grotowska

Psycholożka, psychoterapeutka.

Prowadzi psychoterapię młodzieży, dorosłych i rodzin.

Ukończyła 4-letnie całościowe szkolenie Psychoterapia zintegrowana z uwzględnieniem systemowej terapii rodzin oraz pracy z dzieckiem i młodzieżą — akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
Ukończyła roczne szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży.

Dodatkowo szkoliła się m.in. w zakresie:

 • Pracy psychoterapeutycznej z pacjentami z natręctwami,
 • Psychopatologii,
 • Racjonalnej Terapii Zachowania,
 • Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach,
 • pracy z pacjentami z zaburzeniami preferencji seksualnej,
 • pracy z pacjentami zgłaszającymi myśli samobójcze,
 • stosowania leków w psychiatrii,
 • pracy z dorosłymi pacjentami z diagnozą zespołu Aspergera,
 • pracy z pacjentem z doświadczeniem traumy z dzieciństwa,
 • pracy z pacjentem z poczuciem beznadziei,
 • pracy z pacjentem, który doświadczył wykorzystania seksualnego,
 • pracy z pacjentem ,,zajadającym stres”,
 • pracy z traumą pierwszego typu,
 • diagnozowania i prowadzenia psychoterapii dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, ADHD, zaburzeniami lękowymi, depresją, PTSD, niską samooceną, problemami z zachowaniem, zaburzeniami zachowania (u nastolatków), zaburzeniami odżywiania, tikami, OCD
 • wspierania rodziców w procesie terapii dzieci,
 • pokonywania oporu nastolatka,
 • dialogu motywującego,
 • pracy z dzieckiem krzywdzonym,
 • zachowań autoagresywnych u dzieci i młodzieży,
 • zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci,
 • monitorowania rozwoju dziecka narzędziem M-CHAT-R/F,
 • psychoterapii opartej na Analizie Funkcjonalnej

Współautorka książki: ,,Codzienność dziecka z zespołem Aspergera okiem rodzica i terapeuty”, wyd. Harmonia, autorka artykułów o problemach dzieci i dorosłych z zespołem Aspergera.

Autorka badań nad umysłowością nastolatków z zespołem Aspergera.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, administrator i wieloletni ekspert na portalu i forum.adhd.org.pl oraz na grupach wsparcia dla rodziców dzieci z ADHD, zespołem Aspergera.

Pasjonatka psychopatologii i neuropsychologii, zwolenniczka indywidualnego podejścia do każdego człowieka i całościowej opieki nad rodziną.
W Fundacji SAVANT prowadzi:
psychoterapię dzieci, młodzieży, dorosłych, rodzin,
treningi umiejętności społecznych, grupy terapeutyczne dla nastolatków,
szkolenia dla szkół, warsztaty dla rodziców i kadry pedagogicznej.
W wakacje wyjeżdża z dziećmi i młodzieżą na obozy terapeutyczne.
Udziela konsultacji dla rodziców, nauczycieli, i innych specjalistów.
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Kontakt: beata.grotowska@savant.org.pl

Magda Kuśmierz

Socjolog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie 4-letniego szkolenia prowadzącego do uzyskania Certyfikatu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.
Terapeutka motywująca, dyplomowany Coach.

Absolwentka Wydziału Socjologii UW i studiów doktoranckich w Szkole Nauk Społecznych IFiS Polskiej Akademii Nauk oraz podyplomowych studiów „Coaching Profesjonalny” w Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie. Ukończyła zintegrowany kurs Terapii Motywującej i uzyskała Certyfikat nr 134 Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej.
Trenerka Dialogu Motywującego. Członkini MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers), PTTM oraz PTTPB.

Ukończyła szkolenia z Terapii Schematów, a także z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych dzieci i nastolatków z całościowymi zaburzeniami neurorozwojowymi.

Swoje doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej zdobywała jako Konsultantka Telefonu Wsparcia Fundacji „Nagle Sami” dla osób po stracie oraz w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na Oddziale Dziennym Diagnostyczno-Terapeutycznym dla chorych na zaburzenia psychotyczne oraz dla chorych na zaburzenia afektywne i lękowe III Kliniki Psychiatrii. Pracowała również jako wychowawca na obozach dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami neurorozwojowymi.

Obecnie jest psychoterapeutką w Ośrodku Terapeutycznym Fundacji „Nagle Sami”, gdzie prowadzi terapie indywidualne pacjentów oraz Grupy Wsparcia dla osób w żałobie.

Jako Trenerka Dialogu Motywującego realizuje warsztaty z tego zakresu dla Nauczycieli, Terapeutów i Kadry ośrodków pomocowych.

Mama trójki wspaniałych, nastoletnich dzieci – dwóch córek i syna. Wielbicielka wakacji nad polskim morzem, górskich wycieczek i dobrego jedzenia. Relaksuje się czytając, gotując, tańcząc i spotykając z przyjaciółmi.

W Fundacji Savant prowadzi terapie indywidualne i grupowe oraz Treningi Umiejętności Społecznych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych w spektrum autyzmu. Udziela konsultacji dla rodziców. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji zespołowej i indywidualnej.

Monika Czajka

psycholog, terapeuta pedagogiczny. Posiada 18-letnie doświadczenie w pracy w placówkach oświatowych, praktyczne umiejętności z zakresu stosowania metod oddziaływania wychowawczego, pracy z rodzicami i nauczycielami.

Tytuł magistra psychologii zdobyła na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Psychologii. Podyplomowo studiowała oligofrenopedagogikę w Akademii Pedagogiki Specjalnej.
Dodatkowo szkoliła się w zakresie terapii pedagogicznej, radzenie sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo, bezpieczeństwa w internecie, pracy pedagogicznej z uczniami z zespołem Aspergera.
Odbywała liczne staże m.in. w Placówkach zajmujących się terapią osób z zespołem Aspergera.

Stosuje niestandardowe rozwiązania i kreatywne sposoby radzenia sobie z trudnościami. Jest urodzoną optymistką. Potrafi rozpoznawać i analizować przyczyny niepowodzeń edukacyjnych. Diagnozuje sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania trudności wychowawczych i wspierania rozwoju dzieci i młodzieży.

Joanna Kochańska

 Psycholożka, w trakcie 4-letniego szkolenia w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży w podejściu psychodynamicznym.

Absolwentka Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i studiów podyplomowych z zakresu Wczesnej Interwencji i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka i jego Rodziny na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Na co dzień współpracuje z przedszkolami na terenie Warszawy, gdzie prowadzi konsultacje dla rodziców, zajmuje się wspieraniem nauczycieli przedszkolnych oraz prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci.

Ukończyła kursy i szkolenia w obszarze wspierania małego dziecka i jego rodziny doskonalące m. in. w zakresie: prowadzenia terapii dziecka z mutyzmem wybiórczym, terapii dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością w wieku 0-7, profilaktyki zaburzeń rozwojowych u dziecka w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym, szkolenia doskonalące w obszarze prowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Doświadczenie w pracy zdobywała podczas pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz jako psycholog przedszkolny w przedszkolach ogólnodostępnych i integracyjnych.

W Fundacji SAVANT prowadzi Treningi Umiejętności Społecznych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Specjalizuje się w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Marta Łukowska

Psycholog
Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wciąż poszerza swoją wiedzę w oparciu o źródła zarówno polskie jak i anglo oraz francuskojęzyczne.

W trakcie 4-letniego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum CBT.

Dotychczasowe doświadczenie:
– Domy dla Dzieci w Gdańsku
– Żłobki m.st. Warszawy
– Przedszkole Integracyjne w Warszawie

W praktyce skupia się przede wszystkim na wspieraniu rozwoju oraz dobrobytu dzieci.
W Fundacji SAVANT współprowadzi Treningi Umiejętności Społecznych.
W wolnych chwilach pakuje plecak i rusza do lasu.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Karolina Dębowska

Psycholog, Trener Umiejętności Społecznych (TUS)

Absolwentka Psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie.

Ukończyła studia podyplomowe na KUL w zakresie Przygotowania pedagogicznego.

Trener Umiejętności Społecznych TUS dla grup wiekowych 8-13 lat. Specjalizuje się w pracy z dziećmi od 3 roku życia.

Doświadczenie zdobywała w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz na oddziale dziennym w Szpitalu Psychiatrycznym.

Na co dzień pracuje w ogólnodostępnych przedszkolach. Prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia dla dzieci, wspiera nauczycieli przedszkolnych i prowadzi konsultacje dla rodziców.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji

Martyna Drapała

Psycholog, pedagog
Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie uzyskała tytuł magistra psychologii. Studiowała na Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi przygotowanie pedagogiczne.

Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami oraz wsparcia dla ich rodzin na Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Ukończyła I stopień integracji sensorycznej SI. Ma za sobą certyfikowany kurs wprowadzający do metody Wideotreningu Komunikacji.

Ma uprawnienia do Diagnozy intelektu Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5, diagnozy dysleksji rozwojowej, dyskalkulii oraz gotowości szkolnej dzieci i młodzieży.

Skończyła szkolenie z Treningu Umiejętności Społecznych TUS w Centrum Terapii Autyzmu, terapii ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia: Diagnoza-terapia-masaż w Procentrum.
Na co dzień pracuje w Fundacji Savant i w warszawskim przedszkolu.

Specjalizuje się i prowadzi:
– konsultacje dla rodziców dzieci przedszkolnych z trudnościami rozwojowymi
– terapię psychologiczną dzieci
– interwencję we wczesnym dzieciństwie, która jest systemem wsparcia i edukacji dla bardzo małych dzieci z opóźnieniami rozwojowymi lub niepełnosprawnością.

Udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej dzieciom z odroczonym obowiązkiem szkolnym.

Swoje doświadczenie pogłębia współpracując z przedszkolami integracyjnymi i ogólnodostępnymi.
Ma za sobą działania w Centrum Terapii Dzieci Definitiva w Warszawie oraz w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płońsku.
Autorka Warsztatów dla dzieci w wieku przedszkolnym „Emocje naszymi przyjaciółmi”.
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Bogdan Mizerski

Psycholog, dyplomowany coach.
Ukończył 12-miesięczne szkolenie z terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży.
Ukończył roczne, podyplomowe studia na kierunku Coaching Profesjonalny.
Szkolił się m.in. w zakresie:
diagnozowania i prowadzenia psychoterapii dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, ADHD, zaburzeniami lękowymi, depresją, PTSD, niską samooceną, problemami z zachowaniem, zaburzeniami zachowania (u nastolatków), zaburzeniami odżywiania, tikami, OCD oraz wspierania rodziców w procesie terapii dzieci, pokonywania oporu nastolatka, pracy z dzieckiem krzywdzonym, zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci.

Założyciel portalu i forum ADHD.org.pl, administrator i ekspert na forach dotyczących zaburzeń neurorozwojowych.
Organizator grup wsparcia dla rodziców dzieci z ADHD i innymi trudnościami wychowawczymi, wykładowca szkoleń dla rodziców i opiekunów dzieci z ADHD i zespołem Aspergera oraz zaburzeń pokrewnych.

Wieloletni praktyk w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z ADHD, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi. Pasjonat nauki i psychologii ewolucyjnej. Autor wielu wypowiedzi w TVP, TVN, Polsat News, TOK FM.

Autor badań dotyczących specyficznych umiejętności i predyspozycji nastolatków z ADHD.

Informatyk z dużym stażem w budowie aplikacji, administracji systemów informatycznych, systemów operacyjnych i baz danych.

W Fundacji SAVANT prowadzi: terapię psychologiczną młodzieży, coaching dla młodzieży i dorosłych, treningi umiejętności społecznych, szkolenia dla szkół, warsztaty dla rodziców i kadry pedagogicznej, udziela konsultacji dla rodziców i nauczycieli.
Specjalizuje się w pracy z dziećmi od 10 r.ż., młodzieżą i dorosłymi. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Kontakt: bogdan.mizerski@savant.org.pl

Aniela Januś

Psycholożka, seksuolożka, psychoterapeutka integracyjna. Prowadzi psychoterapię młodzieży i dorosłych.

Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją wychowawczą stosowaną. Ukończyła roczne szkolenie z terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży oraz studia podyplomowe z seksuologii klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
Umiejętności niezbędne w zawodzie psychologa zdobyła m.in. pracując jako konsultantka Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, psycholog w placówkach oświatowych – szkole średniej i poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w jako animator zajęciowy na oddziałach psychiatrii dziecięcej z ramienia Fundacji Druga Strona Lustra. Doświadczenie kliniczne wzbogaciła dzięki stażowi w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób Chorujących Psychicznie i Szpitalu Specjalistycznym im. dr J. Babińskiego w Krakowie.
W zakresie seksuologii swoje umiejętności pogłębia poprzez udział w licznych szkoleniach i konferencjach, m.in. „Seksualność osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną”, „Rozwój psychoseksualności dziecka”, „LGBT+ – wiedza i kompetencje w pracy pomocowej”. Odbyła również staż w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Szpitala Nowowiejskiego.
Obecnie pracuje również jako psychoterapeuta w Centrum Pomocy Profesjonalnej oraz konsultant w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Wspiera osoby dorosłe i nastolatki doświadczające kryzysów, mające trudności w relacjach interpersonalnych oraz zmagające się z obniżonym nastrojem, lękami i niską samooceną. Pomaga młodzieży w spektrum autyzmu i z ADHD zrozumieć siebie i swoje emocje oraz wspiera ich integrację ze środowiskiem rówieśniczym. Towarzyszy osobom doświadczającym trudności w obszarach swojej seksualności.
W Fundacji SAVANT prowadzi treningi umiejętności społecznych, terapię indywidualną dzieci i młodzieży oraz konsultacje seksuologiczne. W wakacje pełni rolę wychowawcy podczas obozów terapeutycznych.
Specjalizuje się w pracy z młodzieżą od 12 r.ż. i dorosłymi.
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Magdalena Rucińska

Pedagog specjalny. Surdopedagog. Czynny zawodowo Nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Absolwentka Wydziału Pedagogicznego na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Absolwentka studiów II stopnia na kierunku Pedagogika Specjalna w specjalności Surdopedagogika z terapią pedagogiczną.

Ukończyła szkolenia:
„Przygotowanie do pełnienia funkcji wychowawcy w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży”,
„Zrozumieć dziecko – Rozwój Przedszkolaka”,
„Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole”,
„Diagnoza i Terapia Ręki” (I i II stopnia),
„Trener umiejętności Społecznych Dzieci i Młodzieży”.

Przebyła praktyki pod kątem pracy z dziećmi niesłyszącymi i słabosłyszącymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-wychowawczym w Łodzi. Ukończyła praktykę Terapii pedagogicznej w placówce integracyjnej w Warszawie oraz Trening Umiejętności Społecznych w Fundacji Savant.

Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Kwalifikacje pogłębiała w Integracyjnych grupach przedszkolnych i pracy jeden na jeden w dziećmi z zespołem Aspergera i w spektrum autyzmu.

Związana z Fundacją Savant, gdzie prowadzi zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych dla Dzieci i Młodzieży. Prowadzi również konsultacje dla Rodziców.
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.
Prywatnie uwielbia podróżować z plecakiem, czytać oraz spotkać się z przyjaciółmi.

Marzena Nowakowska

Psycholog, pedagog
Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie UKSW.

Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS o specjalności ,,Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci od 0-6r.ż.”.
W Centrum CBT ukończyła półroczny kurs Terapii Poznawczo – Behawioralnej Dzieci i Młodzieży.
Ma kwalifikacje pedagogiczne zdobyte na Uczelni Nauk Społecznych. Ukończyła 1 stopień szkolenia z Integracji Sensorycznej SI.
Szkoliła się w zakresie terapii dziecka z mutyzmem wybiórczym.
Trener Umiejętności Społecznych TUS dla grup wiekowych 4-13 lat. Specjalizuje się w pracy z dziećmi od 4 r.ż.

Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w spektrum autyzmu, które zdobywała między innymi, pracując w przedszkolach terapeutycznych.
Prowadzi terapię indywidualną dzieci ze szczególnymi trudnościami w zachowaniu i zaburzeniami lękowymi. Pracuje również w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej gdzie konsultuje, diagnozuje i wydaje opinie na potrzeby zespołów orzekających.

W Fundacji SAVANT współprowadzi Treningi Umiejętności Społecznych terapię indywidualne dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i mutyzmem wybiórczym. W trakcie swojej pracy uczestniczy w tworzeniu indywidualnych planów i programów terapeutycznych oraz ich realizacji zarówno indywidualnie, jak i w grupie.
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Anna Sak-Gumińska

Psycholog, coach, terapeuta rodzinny.
Ukończyła Studia Podyplomowe – Poradnictwo rodzinne i psychologiczno-pedagogiczne (profilaktyka i terapia systemów rodzinnych)/terapeuta rodzinny oraz szkolenia z zakresu coachingu:
Coach kryzysowy – Akademia Coachingu Kryzysowego z wykorzystaniem zagadnień psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej. Certyfikat honorowany przez Polskie Towarzystwo Psychotraumatologiczne.
Life Coach Studia Podyplomowe Collegium Civitas

Trenerka i Szkoleniowiec. Trener Umiejętności Społecznych TUS.

Specjalizuje się w indywidualnej pracy z nastolatkiem od 12 roku życia, u którego występuje kryzys. Pomaga młodym dorosłym. Pracuje systemowo z rodzicem/rodziną i nastolatkiem.

Pociągają ją wyzwania i zmiany. Potrafi odkryć i pokazać mocne strony młodego i dojrzałego człowieka. Razem układa życiowe puzzle, które budują poczucie własnej wartości, świadomość sprawczości i wzmacniają w pogubieniu.

Doświadczenie w pracy z Klientami:
• Centrum Praw Kobiet
• Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
• Instytucie Psychologii Zdrowia PTP
• Kryzysowym Telefonie Zaufania 116 123
• Ośrodkach Pomocy Społecznej w unijnym Projekcie Aktywna Rodzina
• Fundacji Dobrze Że Jesteś • Klinika Zaburzeń Odżywiania “Otulenie”

W Fundacji SAVANT prowadzi Treningi Umiejętności Społecznych TUS dla nastolatków i Grupę wsparcia dla Rodziców. W wakacje pełni rolę wychowawcy podczas obozów terapeutycznych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Olga Stępień
Olga Stępień

Psycholog, Trener Umiejętności Społecznych TUS.

Absolwentka Psychologii o specjalności Psychologia Kliniczna na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Odbyła roczne Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Posiada Certyfikat Trenera Umiejętności Społecznych TUS.

Doświadczenie zdobywała prowadząc Grupowe Treningi Umiejętności Społecznych dla dzieci z diagnozą autyzmu, zespołu Aspergera i ADHD, a także prowadząc indywidualne konsultacje psychologicznych w Fundacji Terapeutycznej. Stale pogłębia swoją wiedzę poprzez udział w szkoleniach i konferencjach. Współautorka artykułu naukowego pt. „Styl więzi, empatia i kody moralne jako predyktory postaw względem zachowań seksualnych okresu dzieciństwa” opublikowanego w czasopiśmie Psychologia Rozwojowa.

Na co dzień współpracuje z Poradnią Zdrowia Psychicznego, gdzie prowadzi konsultacje z dziećmi od 4 roku życia. Pracuje z dziećmi doświadczającymi trudności w radzeniu sobie z emocjami, stresem, nawiązywaniem i podtrzymywaniem relacji rówieśniczych oraz innymi umiejętnościami społecznymi.

W Fundacji SAVANT prowadzi Treningi Umiejętności Społecznych oraz terapię psychologiczną dzieci do 10 roku życia.
Do każdego Pacjenta podchodzi indywidualnie, dostosowując metody pracy do jego potrzeb. Dba o to, aby na wizytach każdy czuł się bezpiecznie, a atmosfera była przyjemna. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Iwona Perek

Psycholog, Trener Umiejętności Społecznych TUS, doradca zawodowy.
Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Aktualnie w trakcie 4-letniego szkolenia z psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.

Ukończyła studia podyplomowe m.in. z przygotowania pedagogicznego, doradztwa zawodowego oraz wczesnego wspomagania dzieci z zaburzeniami rozwoju tzw. WWR.
Posiada Certyfikat Trenera Umiejętności Społecznych TUS oraz I stopnień Integracji Sensorycznej. Ukończyła liczne kursy w nurcie poznawczo-behawioralnym wspomagające rozwój dzieci i młodzieży.
Doświadczenie zdobywała prowadząc Treningi Umiejętności Społecznych dla dzieci w spektrum autyzmu, wieku przedszkolnym, a także prowadząc indywidualne konsultacje psychologicznych w przedszkolu terapeutycznym. Na co dzień wspiera dzieci i młodzież w wieku szkolnym jako psycholog szkolny.

W Fundacji SAVANT prowadzi terapię indywidualną dzieci w wieku 4-12 lat.
Priorytetem w pracy, jak i w życiu prywatnym jest dla niej dobro drugiego człowieka. W relacji z pacjentem dba przede wszystkim na stworzenie bezpiecznych i komfortowych warunków. W procesie terapeutycznym pomaga rodzicom lepiej zrozumieć i dotrzeć do potrzeb ich dziecka.
Miłośniczka Tatr, w wolnym czasie uwielbia podróżować oraz czytać książki.

%d bloggers like this: