Zespół

Beata Grotowska

Prowadzi psychoterapię dzieci, młodzieży, dorosłych, par i rodzin.
Kontakt: beata.grotowska@savant.org.pl


Psycholożka, psychoterapeutka integracyjna ze szczególnym uwzględnieniem systemowej terapii rodzin oraz terapii dzieci i młodzieży w trakcie szkolenia rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne prowadzącego do uzyskanie Certyfikatu Psychoterapeuty PTP spełniającego kryteria European Association of Psychotherapy.
Dodatkowo szkoliła się m.in. w zakresie:
psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży, diagnozowania i prowadzenia psychoterapii dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, ADHD, zaburzeniami lękowymi, depresją, PTSD, niską samooceną, problemami z zachowaniem, zaburzeniami zachowania (u nastolatków), zaburzeniami odżywiania, tikami, OCD oraz wspierania rodziców w procesie terapii dzieci, pokonywania oporu nastolatka, dialogu motywującego, pracy z dzieckiem krzywdzonym, zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci, monitorowania rozwoju dziecka narzędziem M-CHAT-R/F, Psychoterapii Opartej na Analizie Funkcjonalnej.
W Fundacji SAVANT prowadzi grupy terapeutyczne, psychoterapię dzieci i młodzieży i dorosłych, treningi umiejętności społecznych, udziela konsultacji dla rodziców i nauczycieli, prowadzi szkolenia dla szkół, warsztaty dla rodziców i kadry pedagogicznej. W wakacje wyjeżdża z dziećmi i młodzieżą na obozy terapeutyczne.
Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, administrator i wieloletni ekspert na portalu i forum.adhd.org.pl oraz na grupach wsparcia dla rodziców dzieci z ADHD, zespołem Aspergera, afazją dziecięcą, mutyzmem wybiórczym.

Współautorka książki: ,,Codzienność dziecka z zespołem Aspergera okiem rodzica i terapeuty”, wyd. Harmonia, autorka artykułów o problemach dzieci i dorosłych z zespołem Aspergera.

Uczestniczka licznych konferencji, sympozjów, szkoleń, kursów i warsztatów z zakresu diagnozowania, komunikacji, terapii oraz wspierania i tworzenia warunków rozwoju dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD oraz zaburzeniami pokrewnymi.

Pasjonatka psychopatologii i neuropsychologii, zwolenniczka indywidualnego podejścia do każdego człowieka i całościowej opieki nad rodziną. Szczęśliwa matka dwóch synów.

Prowadzi psychoterapię dzieci, młodzieży, dorosłych, par i rodzin.
Kontakt: beata.grotowska@savant.org.pl

Bogdan Mizerski
Psycholog ze specjalnością kliniczną, terapeuta dzieci i młodzieży z ADHD i zespołem Aspergera, dyplomowany coach.

Założyciel portalu i forum ADHD.org.pl, admninistrator i ekspert na forach dotyczących zaburzeń neurorozwojowych, autyzmu i afazji. Organizator grup wsparcia dla rodziców dzieci z ADHD i innymi trudnościami wychowawczymi, wykładowca szkoleń dla rodziców i opiekunów dzieci z ADHD i zespołem Aspergera oraz zaburzeń pokrewnych.

Wieloletni praktyk w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z ADHD, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi. Pasjonat nauki i psychologii ewolucyjnej. Autor wielu wypowiedzi w TVP, TVN, Polsat News, TOK FM.

Autor badań dotyczących specyficznych umiejętności i predyspozycji nastolatków z ADHD.

Szkolił się m.in. w zakresie:

diagnozowania i prowadzenia psychoterapii dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, ADHD, zaburzeniami lękowymi, depresją, PTSD, niską samooceną, problemami z zachowaniem, zaburzeniami zachowania (u nastolatków), zaburzeniami odżywiania, tikami, OCD oraz wspierania rodziców w procesie terapii dzieci, pokonywania oporu nastolatka, pracy z dzieckiem krzywdzonym, zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci.

Ukończył szkolenie z terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży.
Ukończył roczne, podyplomowe studia na kierunku Coaching Profesjonalny.

Informatyk z dużym stażem w budowie aplikacji, administracji systemów informatycznych, systemów operacyjnych i baz danych.

Szczęśliwy ojciec dwóch dorosłych synów.

W Fundacji SAVANT prowadzi: terapię psychologiczną dzieci i młodzieży, coaching dla młodzieży i dorosłych, treningi umiejętności społecznych, szkolenia dla szkół, warsztaty dla rodziców i kadry pedagogicznej, udziela konsultacji dla rodziców i nauczycieli.
Specjalizuje się w pracy z dziećmi od 10 r.ż., młodzieżą i dorosłymi.

Kontakt: bogdan.mizerski@savant.org.pl

Aleksandra Zalewska

Aniela Januś

Psycholożka, seksuolożka, psychoterapeutka integracyjna w trakcie szkolenia.
Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją wychowawczą stosowaną. Ukończyła szkolenie z terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży oraz studia podyplomowe z seksuologii klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
Umiejętności niezbędne w zawodzie psychologa zdobyła m.in. pracując jako konsultantka Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, psycholog w placówkach oświatowych – szkole średniej i poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w jako animator zajęciowy na oddziałach psychiatrii dziecięcej z ramienia Fundacji Druga Strona Lustra. Doświadczenie kliniczne wzbogaciła dzięki stażowi w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób Chorujących Psychicznie i Szpitalu Specjalistycznym im. dr J. Babińskiego w Krakowie.
W zakresie seksuologii swoje umiejętności pogłębia poprzez udział w licznych szkoleniach i konferencjach, m.in. „Seksualność osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną”, „Rozwój psychoseksualności dziecka”, „LGBT+ – wiedza i kompetencje w pracy pomocowej”. Odbyła również staż w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Szpitala Nowowiejskiego.
Obecnie pracuje jako psychoterapeuta w Centrum Pomocy Profesjonalnej oraz konsultant w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Wspiera osoby dorosłe i nastolatki doświadczające kryzysów, mające trudności w relacjach interpersonalnych oraz zmagające się z obniżonym nastrojem, lękami i niską samooceną. Pomaga młodzieży w spektrum autyzmu i z ADHD zrozumieć siebie i swoje emocje oraz wspiera ich integrację ze środowiskiem rówieśniczym. Towarzyszy osobom doświadczającym trudności w obszarach swojej seksualności. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.
W Fundacji SAVANT prowadzi treningi umiejętności społecznych, terapię indywidualną dzieci i młodzieży oraz konsultacje seksuologiczne. W wakacje pełni rolę wychowawcy podczas obozów terapeutycznych.
Specjalizuje się w pracy z młodzieżą od 12 r.ż. i dorosłymi.
Maga Kuśmierz
Magda Kuśmierz

Socjolożka, terapeutka motywująca, dyplomowany coach, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie 4-letniego szkolenia prowadzącego do uzyskania Certyfikatu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.
Absolwentka Wydziału Socjologii UW i studiów doktoranckich w Szkole Nauk Społecznych IFiS Polskiej Akademii Nauk oraz podyplomowych studiów „Coaching Profesjonalny” w Akademii
L. Koźmińskiego w Warszawie. Stypendystka Uniwersytetu Rutgers i Fundacji Batorego.
Ukończyła zintegrowany kurs Terapii Motywującej i uzyskała certyfikat nr 134 Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej.
Trenerka Dialogu Motywującego. Członkini MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers – międzynarodowej organizacji zrzeszającej trenerów motywujących), PTTM oraz PTTPB.
Jest certyfikowaną trenerką FRIS® – polskiego narzędzia rozwojowego diagnozującego style poznawcze.
Liderka i ekspertka w licznych projektach badawczych w obszarze problematyki rodziny, kultury, pomocy społecznej, edukacji i przedsiębiorczości. Autorka raportów i artykułów opisujących wyniki zrealizowanych badań społecznych.
Obecnie odbywa roczny staż w Telefonie Wsparcia Fundacji „Nagle Sami” dla osób po stracie. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.
Wychowawca na obozach dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami neurorozwojowymi.
Jako trenerka Dialogu Motywującego realizuje warsztaty z tego zakresu dla nauczycieli, terapeutów i kadry ośrodków pomocowych.
We współpracy z Towarzystwem Inteligentnej Młodzieży prowadzi indywidualne diagnozy potencjału edukacyjno-zawodowego dla uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej oraz liceum będących na etapie wyboru kolejnego etapu kształcenia.
Ukończyła szkolenia, min. z zakresu: treningu umiejętności społecznych; pracy z dziećmi i nastolatkami w żałobie; wsparcia psychologicznego seniorów w żałobie; prowadzenia grup wsparcia dla osób po stracie; wsparcia psychologicznego osób, które doświadczyły poronienia lub okołoporodowej straty dziecka; wsparcia rodziców w kryzysie psychicznym ich dziecka; zaburzeń nastroju u dzieci i nastolatków; interwencji kryzysowej w sytuacji zagrożenia życia; zdalnego wsparcia psychologicznego;
Mama trójki wspaniałych, nastoletnich dzieci – dwóch córek i syna. Wielbicielka wakacji nad polskim morzem i pięknych wnętrz. Relaksuje się czytając, gotując, tańcząc i spotykając z przyjaciółmi. Namiętnie słucha audycji radiowych, podcastów i audiobooków o tematyce społecznej.

W Fundacji Savant prowadzi Treningi Umiejętności Społecznych, udziela konsultacji dla rodziców, prowadzi szkolenia dla szkół, warsztaty dla młodzieży, rodziców i kadry pedagogicznej.

Magda Rucińska
Marek Husak

Psycholog, w trakcie szkolenia terapeutycznego Terapii Poznawczo — Behawioralnej w Akademii Inter Ego. Absolwent Psychologii Uniwersytetu SWPS. Zawodowo związany z Fundacją Savant od 2018 roku, gdzie zajmuje się prowadzeniem Grup TUS Grupy Wsparcia oraz Grypy Rozwojowej dla Dorosłych Osób w Spektrum.

Na stałe związany z Instytutem Psychiatrii i Neurologii z oddziałem Chorób Afektywnych F7. Stale poszerza swoje doświadczenie zawodowe. W swojej pracy wykorzystuje metody Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Doświadczenie zdobywał w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Oddziale Dziennym Neuropsychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie, Telefonie Wsparcia Fundacji Nagle Sami.

Swoją pracę rozumie jako spotkanie z drugim człowiekiem oraz tworzenie przestrzeni dla rozwoju i zmiany w ramach relacji opartej na podmiotowości, pełnym zrozumieniu oraz akceptacji.

Krystyna Bonisławska
Sylwia Grochowska
Marzena Nowakowska

Justyna Górnik


Studentka ostatniego roku psychologii na Uniwersytecie SWPS.
Pracownik socjalny w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym WUM, gdzie zajmuje się sprawami sądowo – socjalnymi pacjentów. Ponadto prowadzi cykliczne Warsztaty psychoedukacyjne z zakresu CBT dla pacjentów Oddziału.
Członek zespołów badawczych projektów związanych z badaniem snu u pacjentów ze spektrum autyzmu oraz poziomu lęku u pacjentów w związku z pandemia covid-19. Jej autorskie badania dotyczą mechanizmów związanych z dokonywaniem samookaleczeń, bez intencji samobójczych (NSSI) wśród dzieci i młodzieży.

Ukończyła roczny staż w Instytucie Psychologii Zdrowia jako konsultant telefonu kryzysowego 116123.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w Środowiskowym Domu Samopomocy „ Pod Skrzydłami”, dla osób chorujących psychicznie.
Instytucie Psychiatrii i Neurologii na Oddziale Chorób Afektywnych
Ośrodku Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT
Wychowawca na obozach dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami neurorozwojowymi.
Współpracuje jako wolontariusz z Fundacja eFkropka oraz z Kongresem Zdrowia Psychicznego.

Ukończyła szkolenia z zakresu: Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, treningu umiejętności społecznych, procedury niebieskiej karty, karnych aspektów przemocy w rodzine, specyfiki pracy z osobą doznającą przemocy w procedurze Niebieskiej Karty, interwencji kryzysowej.

W Fundacji Savant prowadzi Treningi Umiejętności Społecznych.

Żyje w szczęśliwym związku, ma dwa psy i kota. Podróżuje camper vanem zbudowanym według autorskiego projektu. Planuję budowę domu z kontenerów morskich.
Lubi podcasty i książki kryminalne, dobre żarcie i netflixa.

Joanna Kochańska
Psycholożka, w trakcie 4-letniego szkolenia w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży.

Absolwentka Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i studiów podyplomowych z zakresu Wczesnej Interwencji i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka i jego Rodziny na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Na co dzień współpracuje z przedszkolami na terenie Warszawy, gdzie prowadzi konsultacje dla rodziców, zajmuje się wspieraniem nauczycieli przedszkolnych oraz prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci.

Ukończyła kursy i szkolenia w obszarze wspierania małego dziecka i jego rodziny doskonalące m. in. w zakresie: prowadzenia terapii dziecka z mutyzmem wybiórczym, terapii dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością w wieku 0-7, profilaktyki zaburzeń rozwojowych u dziecka w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym, szkolenia doskonalące w obszarze prowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Doświadczenie w pracy zdobywała podczas pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz jako psycholog przedszkolny w przedszkolach ogólnodostępnych i integracyjnych.

W Fundacji SAVANT prowadzi Treningi Umiejętności Społecznych.

Specjalizuje się w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Anna Sak-Gumińska
Anna Sak-Gumińska

Terapeutka Rodzinna. W swojej pracy łączy doświadczenie Coacha Kryzysowego certyfikowanego przez Polskie Towarzystwo Psychotraumatologiczne i dyplomowanego Life Coacha.

Korzysta z elementów Interwencji kryzysowej i wiedzy psychologicznej kończąc ostatni semestr studiów na Wydziale Psychologii SWPS.
Trenerka i Szkoleniowiec.

Specjalizuje się w Indywidualnej pracy z Nastolatkiem od 12 roku życia, u którego występuje Kryzys. Pomaga Młodym Dorosłym doświadczającym Kryzysu. Pracuje systemowo z Rodzicem, Rodziną i Nastolatkiem.

Pociągają ją wyzwania i zmiany. Potrafi odkryć i pokazać mocne strony Młodego i Dojrzałego człowieka. Razem układa życiowe puzzle, które budują poczucie własnej wartości, świadomość sprawczości i wzmacniają w pogubieniu.

Doświadczenie w pracy z Klientami zdobywała w:
• Centrum Praw Kobiet
• Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
• Instytucie Psychologii Zdrowia PTP
• Kryzysowym Telefonie Zaufania 116 123
• Ośrodkach Pomocy Społecznej w unijnym Projekcie Aktywna Rodzina
• Fundacji Dobrze Że Jesteś

W Fundacji SAVANT prowadzi Treningi Umiejętności Społecznych i Grupę wsparcia dla Rodziców. W wakacje pełni rolę wychowawcy podczas obozów terapeutycznych.