Zaburzenia lękowe u dzieci – szkolenie dla specjalistów

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów: psychologów, pedagogów, studentów ostatnich lat studiów na kierunkach psychologicznych i pedagogicznych pracujących lub chcących pracować z dziećmi w wieku przedszkolnym, lub wczesnoszkolnym.

Zakres szkolenia:

 1. ZROZUMIEĆ LĘK
  a. Zaburzenia lękowe według klasyfikacji DSM- V.
  b. Strach i lęk – różnice.
  c. Rodzaje lęku.
  d. Etiologia zaburzeń lękowych.
  e. Lęki rozwojowe występujące w określonych fazach rozwoju dziecka.
  f. Jakie formy może przybierać lęk?
  g. Kiedy określony lęk u dziecka powinien nas zaniepokoić i co możemy wówczas zrobić?
  h. Mutyzm – rozpoznanie, skuteczne oddziaływanie.
 2. Emocje i Uczucia
  a. Czy i dlaczego rozpoznawanie i nazywanie emocji są ważne?
  b. Jak uczyć dzieci rozpoznawania i nazywania uczuć?
  c. Propozycje zabaw kształcących u dzieci umiejętność określania/nazywania uczuć.
  d. Bajki psychoterapeutyczne – propozycje.
 3. PRAKTYCZNE SPOSOBY NA RADZENIE SOBIE Z LĘKIEM U DZIECI
  a. Jakie zachowania ze strony wychowawców pomagają, a jakie wzmacniają lęk u dziecka?
  b. Jakie komunikaty powinny być kierowane do dzieci nieśmiałych, wycofanych, lękowych, a jakich w ogóle nie powinniśmy używać?
  c. Jak rozmawiać z rodzicami dzieci lękowych?

Czas trwania:

3,5 godziny

Cena:

50 zł

Zapisy: