Misja Fundacji

Stowarzyszenie, z którego wywodzi się Fundacja zostało założone w roku 1999. Inicjatywę podjęli rodzice dzieci pacjentów Poradni i Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego Szpitala “na Litewskiej” wspólnie z lekarzami tam pracującymi, prof. dr Tomaszem Wolańczykiem i dr Arturem Kołakowskim – oraz wsparciu prof. Jadwigi Komender, bez których pomocy start Stowarzyszenia nie byłby możliwy. Wymienieni specjaliści zapoczątkowali w Polsce zajęcie się tematem ADHD nie tylko od strony diagnostycznej, ale także podjęli wyzwanie skutecznej terapii.
W 2013 roku przekształciliśmy się w Fundację SAVANT, rozszerzając jednocześnie zakres działań na inne zaburzenia rozwojowe, w tym zespół Aspergera, by móc jeszcze lepiej i na szerszą skalę pomagać dzieciom i dorosłym z zaburzeniami neurorozwojowymi.

Założyciele

Działamy na rzecz dzieci i dorosłych z ADHD i zespołem Aspergera oraz zaburzeniami pokrewnymi. Wspieramy rodziny, nauczycieli i tych wszystkich, którzy mogą wpłynąć na poprawę ich sytuacji. Wierzymy w osiągnięcia nauki, w szczególności w dziedzinie medycyny, psychologii i pedagogiki. Przekształcamy jej osiągnięcia w działanie, które po wdrożeniu w życie ułatwia wychowanie i pracę z dzieckiem w domu oraz szkole, a jego talent i potencjał intelektualny mogą być lepiej spożytkowane.

Członkowie Zarządu i Rady Fundacji pełnią swoje funkcje Pro Publico Bono i za zasiadanie w tych władzach nie otrzymują wynagrodzenia.