Cennik

Spotkania indywidualne (stacjonarnie lub online)
 • Konsultacja psychologiczna (60-90 minut) – 200-260 zł
 • Konsultacja rodzinna (do 90 minut) – 260 zł
 • Konsultacja seksuologiczna (do 60 minut) – 200 zł
 • Terapia indywidualna dziecka  (50 minut) – 150-170 zł
 • Psychoterapia młodzieży i dorosłych (50 minut) – 170 zł
 • Coaching indywidualny (do 60 minut) – 180 zł
 • Warsztaty dla rodziców — spotkania indywidualne z psychologiem (do 60 minut) – 180 zł
 • Terapia rodzinna jeden terapeuta (do 90 minut) – 260 zł
 • Terapia rodzinna dwóch terapeutów (do 90 minut) – 380 zł

Spotkanie można odwołać lub przełożyć  nie później niż 24 godziny przed planowaną wizytą. Nieodwołanie wizyty w wyznaczonym terminie lub niestawienie się na wizytę skutkuje koniecznością uiszczenia pełnej opłaty za spotkanie.

Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży

Trening Umiejętności Społecznych (TUS), Grupa Terapeutyczna

Ceny dla zajęć grupowych w roku szkolnym 2023/24

 • Spotkania 1 raz w tygodniu – 60 minut – (100 zł/spotkanie) 340 zł/mc*
 • Spotkania 1 raz w tygodniu – 90 minut – (140 zł/spotkanie) 480 zł/mc*

 * stała opłata miesięczna skalkulowana z uwzględnieniem zmiennej ilości tygodni w różnych miesiącach.

Konsultacja wstępna indywidualna do grupy terapeutycznej dla dzieci i młodzieży – 140 zł

 • Opinia dotycząca funkcjonowania dziecka na zajęciach TUS – 130 zł  
 • Zaświadczenie o udziale dziecka w zajęciach — bezpłatnie

Spotkania grupowe dla dorosłych

Grupa Wsparcia dla Rodziców — Bezpłatnie

Testywymagana przedpłata

Czas oczekiwania na pisemną opinię – do dwóch tygodni

TEST MOXOwywiad, przeprowadzenie testu, omówienie i opinia – 370 zł

Test Conners 3 – wywiad, przeprowadzenie testu, opinia – 400 zł

Test Diva 5.0 – badanie, pisemna opinia – 300 zł

Test Diva 5.0 + Test MOXO wywiad, badanie, opinia – 550 zł

Test MOXO + Test Conners 3 – wywiad, badanie, opinia – 650 zł

Test matryc Ravena – 150 zł

Test inteligencji APIS-Z – 150 zł

Test inteligencji APIS-P(R) – 150 zł

Skale Inteligencji i Rozwoju IDS – 300 zł

Test STAI – 150 zł

Test ASRS – 150 zł

Test TRE (test rozumienia emocji) – 150 zł

KKS-Kwestionariusz Kompetencji Społecznych – 150 zł

TRE+KKS+AQ – 300 zł
Test Rozumienia Emocji, Kwestionariusz Kompetencji Społecznych, przesiewowy test w kierunku ASD – opinia

Test CDI2 – 100 zł

Inne

Wizytacje w przedszkolu, szkole. Obserwacja i przekazanie wniosków nauczycielowi – cena ustalana indywidualnie w zależności od czasu trwania wizytacji i dojazdu.

Spotkanie w szkole dziecka otoczonego opieką terapeutyczną – ustalenia indywidualne w zależności od czasu spotkania