Cennik

Spotkania indywidualne

 • Konsultacja psychologiczna (do 60 minut) – 140 zł
 • Konsultacja psychologiczna (do 90 minut) – 200 zł
 • Konsultacja seksuologiczna (do 60 minut) – 140 zł
 • Terapia psychologiczna dziecka  (50 minut) – 120 zł
 • Terapia psychologiczna dziecka uczestniczącego również w zajęciach grupowych – 110 zł
 •  Psychoterapia młodzieży i dorosłych (50 minut) – 140 zł
 • Warsztaty dla rodziców – spotkania indywidualne z psychologiem (do 60 minut) – 140 zł

Spotkanie można odwołać lub przełożyć nie później niż 24 godziny przed planowaną wizytą. Nieodwołanie wizyty w wyznaczonym terminie lub niestawienie się na wizytę skutkuje koniecznością uiszczenia pełnej opłaty za spotkanie.

Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży

Trening umiejętności społecznych (TUS), grupa terapeutyczna

 • Spotkania 1 raz w tygodniu – 60 minut – 280 zł/mc* (80 zł/spotkanie)
 • Spotkania 1 raz w tygodniu – 90 minut – 390 zł/mc* (110 zł/spotkanie)

 * stała opłata miesięczna skalkulowana z uwzględnieniem zmiennej ilości tygodni w różnych miesiącach.

Konsultacja wstępna do grupy terapeutycznej dla dzieci i młodzieży – 200 zł (dwóch terapeutów)

 • Opinia dotycząca funkcjonowania dziecka na zajęciach TUS – 100 zł  
 • Zaświadczenie o udziale dziecka w zajęciach — bezpłatnie


Spotkania grupowe dla dorosłych

Grupa rozwojowa dla dorosłych

Spotkania 1 raz w tygodniu – 120 minut – 140 zl za spotkanie.

Grupy wsparcia

Grupa Wsparcia dla rodziców — bezpłatnie

Grupa Wsparcia dla dorosłych z ADHD, ZA itp. – bezpłatnie

Testy

 Test MOXO (wywiad, przeprowadzenie testu, omówienie i pisemna opinia) – 200 zł

Diagnoza Conners 3 – 350 zł

Indywidualna Diagnoza ADHD Baterią Testów Conners 3. Obejmuje różne obszary funkcjonowania Twojego Dziecka (Skale treściowe: nieuwaga, nadaktywność, trudności w relacjach, problemy z nauką, deficyt uwagi, zaburzenia zachowania, lęk, nieprzystosowanie) Test Conners 3 umożliwia analizę profilową i dostrzeżenie Indywidualnej specyfiki jego problemów. Pozwoli to nam wspólnie dopasować Program Terapii do potrzeb dziecka, śledzenia postępów terapii i modyfikacji jej w razie potrzeby. Diagnoza przeznaczona jest dla grupy wiekowej 8-18 lat.

Test matryc Ravena – 150 zł

Test Matryc Ravena służy do pomiaru inteligencji ogólnej płynnej. Wynik Testu Ravena informuje o wartości ogólnego czynnika inteligencji, tzw.czynnika g. Czynnik ten utożsamiany jest z inteligencją wrodzoną, potencjałem intelektualnym, zdolnością logicznego myślenia, nie może być natomiast utożsamiany z tzw. inteligencją wyuczoną. 

Test inteligencji APIS-Z – 150 zł

Test APIS-Z służy do badania inteligencji ogólnej skrystalizowanej. Przeznaczony jest dla studentów i osób dorosłych. Osiem podtestów wchodzących w skład baterii APIS-Z służy do badania czterech typów umiejętności: zdolności abstrakcyjno-logiczne, zdolności werbalne, zdolności wzrokowo-przestrzenne, zdolności społeczne. 

Test inteligencji APIS-P(R) – 150 zł

Test APIS-P(R) służy do badania inteligencji ogólnej, przeznaczony jest dla uczniów kończących szkołę podstawową, uczniów gimnazjum, a także klas I szkół ponadgimnazjalnych. Test dobrze sprawdza się w doradztwie zawodowym i poradnictwie szkolnym, w tym również w prognozowaniu osiągnięć szkolnych. 

Skale Inteligencji i Rozwoju IDS – 300 zł

Test składa się z 19 testów badających sześć różnych obszarów funkcjonowania dziecka: zdolności poznawczych (percepcja wzrokowa, uwaga selektywna, pamięć fonologiczna, pamięć wzrokowo-przestrzenna, rozumowanie przestrzenne, rozumowanie pojęciowe, pamięć słuchowa), oraz pięć kompetencji (umiejętności psychomotoryczne, kompetencje społeczno-emocjonalne, matematyka, język, motywacja osiągnięć).

Inne

Wizytacje w przedszkolu, szkole. Obserwacja i przekazanie wniosków nauczycielowi – cena ustalana indywidualnie w zależności od czasu trwania wizytacji i dojazdu.

Spotkanie w szkole dziecka otoczonego opieką terapeutyczną – ustalenia indywidualne w zależności od czasu spotkania