Cennik

Spotkania indywidualne

 • Konsultacja psychologiczna (do 60 minut) – 180 zł
 • Konsultacja rodzinna (do 90 minut) – 240 zł
 • Konsultacja seksuologiczna (do 60 minut) – 180 zł
 • Terapia indywidualna dziecka  (50 minut) – 140 zł
 • Psychoterapia młodzieży i dorosłych (50 minut) – 160 zł
 • Coaching indywidualny online lub stacjonarny (do 60 minut) – 160 zł
 • Warsztaty dla rodziców — spotkania indywidualne z psychologiem (do 60 minut) – 160 zł
 • Terapia rodzinna (do 80 minut) – 240 zł

Spotkanie można odwołać lub przełożyć  nie później niż 24 godziny przed planowaną wizytą. Nieodwołanie wizyty w wyznaczonym terminie lub niestawienie się na wizytę skutkuje koniecznością uiszczenia pełnej opłaty za spotkanie.

Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży

Trening Umiejętności Społecznych (TUS), Grupa Terapeutyczna

 • Spotkania 1 raz w tygodniu – 60 minut – (90 zł/spotkanie) 310 zł/mc*
 • Spotkania 1 raz w tygodniu – 90 minut – (125 zł/spotkanie) 430 zł/mc*

 * stała opłata miesięczna skalkulowana z uwzględnieniem zmiennej ilości tygodni w różnych miesiącach.

Konsultacja wstępna indywidualna do grupy terapeutycznej dla dzieci i młodzieży – 120 zł

 • Opinia dotycząca funkcjonowania dziecka na zajęciach TUS – 120 zł  
 • Zaświadczenie o udziale dziecka w zajęciach — bezpłatnie

Wakacje 2023 dla dzieci i młodzieży

 • „Przygoda w Biskupinie” Obóz Terapeutyczno – Wypoczynkowy dla dzieci 9-13 lat
 • „Wędrując ku dorosłości” Obóz Terapeutyczno – Rozwojowy dla młodzieży od 14 do 21 r.ż.


Spotkania grupowe dla dorosłych

Grupa Wsparcia dla Rodziców — Bezpłatnie

Testy

TEST MOXOwywiad, przeprowadzenie testu, omówienie i pisemna opinia – 300 zł.

Test Conners 3 – wywiad, przeprowadzenie testu, pisemna opinia – 400 zł

Test matryc Ravena – 150 zł

Test inteligencji APIS-Z – 150 zł

Test inteligencji APIS-P(R) – 150 zł

Skale Inteligencji i Rozwoju IDS – 300 zł

Test STAI – 150 zł

Test ASRS – 150 zł

Test TRE (test rozumienia emocji) – 150 zł

Test CDI2 – 100 zł

Inne

Wizytacje w przedszkolu, szkole. Obserwacja i przekazanie wniosków nauczycielowi – cena ustalana indywidualnie w zależności od czasu trwania wizytacji i dojazdu.

Spotkanie w szkole dziecka otoczonego opieką terapeutyczną – ustalenia indywidualne w zależności od czasu spotkania

%d bloggers like this: