Cennik

Spotkania indywidualne

 • Konsultacja Psychologiczna (do 60 minut) – 140 zł
 • Konsultacja Psychologiczna (do 90 minut) – 200 zł
 • Konsultacja Seksuologiczna (do 60 minut) – 140 zł
 • Terapia Psychologiczna Dziecka  (50 minut) – 120 zł
 • Psychoterapia Młodzieży i Dorosłych (50 minut) – 140 zł
 • Warsztaty dla Rodziców – Spotkania Indywidualne z Psychologiem (do 60 minut) – 140 zł
 • Coaching Indywidualny Online lub Stacjonarny (do 90 minut) – 150 zł

 • Terapia rodzinna (do 80 minut) – 200 zł

Spotkanie można odwołać lub przełożyć nie później niż 24 godziny przed planowaną wizytą. Nieodwołanie wizyty w wyznaczonym terminie lub niestawienie się na wizytę skutkuje koniecznością uiszczenia pełnej opłaty za spotkanie.

Zajęcia Grupowe dla Dzieci i Młodzieży

Trening Umiejętności Społecznych (TUS), Grupa Terapeutyczna

 • Spotkania 1 raz w tygodniu – 60 minut – 280 zł/mc* (80 zł/spotkanie)
 • Spotkania 1 raz w tygodniu – 90 minut – 390 zł/mc* (110 zł/spotkanie)

 * stała opłata miesięczna skalkulowana z uwzględnieniem zmiennej ilości tygodni w różnych miesiącach.

Konsultacja Wstępna Indywidualna do Grupy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – 100 zł (dwóch Terapeutów)

 • Opinia dotycząca funkcjonowania Dziecka na zajęciach TUS – 100 zł  
 • Zaświadczenie o udziale Dziecka w zajęciach — Bezpłatnie


Spotkania grupowe dla dorosłych

Grupa rozwojowa dla Dorosłych

Spotkania 1 raz w tygodniu – 120 minut – 140 zl za spotkanie.

Grupy Wsparcia

Grupa Wsparcia dla Rodziców — Bezpłatnie

Grupa Wsparcia dla Dorosłych z ADHD, ZA itp. – Bezpłatnie

Testy

TEST MOXO = Indywidualne Wsparcie dla Diagnozy ADHD Test MOXO (wywiad, przeprowadzenie testu, omówienie i pisemna opinia) – 250 zł

Dla kogo przeznaczony jest Test MOXO: Kiedy Wychowanie Dziecka Nadpobudliwego, czy też z zaburzeniami uwagi staje się trudnym wyzwaniem dla Rodzica. Kiedy takie zachowanie Dziecka może być zdeterminowane czynnikami biologicznymi.

 • Test MOXO to poprawna diagnoza, wsparta obiektywnymi narzędziami pokazującymi mierzalne wyniki.
 • Test MOXO jest zaprojektowany oraz wynormowany aby wspierać diagnozę w obszarze zaburzeń uwagi, czasu reakcji, impulsywności oraz nadaktywności
 • Przeznaczony dla 2 grup: dzieci w wieku 7-12 lat i Młodzieży i Dorosłych w wieku 13-60 lat
 • Test MOXO to obiektywne i wiarygodne narzędzie wspierające diagnozę ADHD.
 • Co mierzy TEST MOXO :
 • rzeczywiste reakcje badanego.
 • odnosi je do norma następnie wylicza wyniki dla każdego z podstawowych symptomów ADHD w tym: zaburzeń uwagi (A), czasu reakcji (T), impulsywności (I) oraz nadaktywności (H).
 • Na czym polega wykonanie Indywidualnego Testu MOXO
 • Osoba badana otrzymuje instrukcję, aby zareagować jak najszybciej i wcisnąć klawisz spacji raz i tylko raz, kiedy na ekranie pojawi się element docelowy Testu MOXO. W trakcie badania pojawiają się też elementy dodatkowe, na które Dziecko lub Dorosły badany nie powinien reagować.
 • Test MOXO pozwala również określić: Jak zmieniają się reakcje Osoby Badanej w czasie Jak kształtują się wskaźniki: uwagi, czasu reakcji, impulsywności oraz nadruchliwości w obecności różnego rodzaju dystraktorów o różnym nasileniu
 • 👉Serdecznie zapraszamy do Kontaktu Rodziców Dzieci 7-12 lat , Nastolatków i osoby Dorosłe, którzy potrzebują zdiagnozowania zaburzenia i ADHD.

Diagnoza Conners 3 – 350 zł

Indywidualna Diagnoza ADHD Baterią Testów Conners 3. Obejmuje różne obszary funkcjonowania Twojego Dziecka (Skale treściowe: nieuwaga, nadaktywność, trudności w relacjach, problemy z nauką, deficyt uwagi, zaburzenia zachowania, lęk, nieprzystosowanie) Test Conners 3 umożliwia analizę profilową i dostrzeżenie Indywidualnej specyfiki jego problemów. Pozwoli to nam wspólnie dopasować Program Terapii do potrzeb dziecka, śledzenia postępów terapii i modyfikacji jej w razie potrzeby. Diagnoza przeznaczona jest dla grupy wiekowej 8-18 lat.

Test matryc Ravena – 150 zł

Test Matryc Ravena służy do pomiaru inteligencji ogólnej płynnej. Wynik Testu Ravena informuje o wartości ogólnego czynnika inteligencji, tzw.czynnika g. Czynnik ten utożsamiany jest z inteligencją wrodzoną, potencjałem intelektualnym, zdolnością logicznego myślenia, nie może być natomiast utożsamiany z tzw. inteligencją wyuczoną. 

Test inteligencji APIS-Z – 150 zł

Test APIS-Z służy do badania inteligencji ogólnej skrystalizowanej. Przeznaczony jest dla studentów i osób dorosłych. Osiem podtestów wchodzących w skład baterii APIS-Z służy do badania czterech typów umiejętności: zdolności abstrakcyjno-logiczne, zdolności werbalne, zdolności wzrokowo-przestrzenne, zdolności społeczne. 

Test inteligencji APIS-P(R) – 150 zł

Test APIS-P(R) służy do badania inteligencji ogólnej, przeznaczony jest dla uczniów kończących szkołę podstawową, uczniów gimnazjum, a także klas I szkół ponadgimnazjalnych. Test dobrze sprawdza się w doradztwie zawodowym i poradnictwie szkolnym, w tym również w prognozowaniu osiągnięć szkolnych. 

Skale Inteligencji i Rozwoju IDS – 300 zł

Test składa się z 19 testów badających sześć różnych obszarów funkcjonowania dziecka: zdolności poznawczych (percepcja wzrokowa, uwaga selektywna, pamięć fonologiczna, pamięć wzrokowo-przestrzenna, rozumowanie przestrzenne, rozumowanie pojęciowe, pamięć słuchowa), oraz pięć kompetencji (umiejętności psychomotoryczne, kompetencje społeczno-emocjonalne, matematyka, język, motywacja osiągnięć).

Inne

Wizytacje w przedszkolu, szkole. Obserwacja i przekazanie wniosków nauczycielowi – cena ustalana indywidualnie w zależności od czasu trwania wizytacji i dojazdu.

Spotkanie w szkole dziecka otoczonego opieką terapeutyczną – ustalenia indywidualne w zależności od czasu spotkania