Test matryc Ravena

Test Matryc Ravena służy do pomiaru inteligencji ogólnej płynnej.

Wynik Testu Ravena informuje o wartości ogólnego czynnika inteligencji, tzw. czynnika g. Czynnik ten utożsamiany jest z inteligencją wrodzoną, potencjałem intelektualnym, zdolnością logicznego myślenia, nie może być natomiast utożsamiany z tzw. inteligencją wyuczoną (skrystalizowaną). 

%d bloggers like this: