Psychoterapia grupowa

“Czy terapia grupowa pomaga pacjentom? Niewątpliwie tak. Przekonująca liczba badań nad wynikiem pokazuje jednoznacznie, że terapia grupowa jest bardzo skuteczną formą psychoterapii, a pod względem zdolności zapewniania istotnych korzyści co najmniej dorównuje psychoterapii indywidualnej”.
Irvin Yalom “Psychoterapia grupowa. Teoria i praktyka”

Czynniki leczące w psychoterapii grupowej wg Irvinga Yaloma i innych badaczy:

  1. zaszczepienie nadziei — sama nadzieja na zmianę ma już wymiar terapeutyczny — jest to niezwykle ważny czynnik, na którym opiera się resztę terapii, gdyż jego podtrzymanie pozwala utrzymać się klientowi w procesie;
  2. uniwersalność – uniwersalność oddziaływania czynników terapeutycznych na grupę, a także uświadomienie członkom grupy, iż ich cierpienie nie jest „wyjątkowe” oraz że inni też mogą je odczuwać, a przez to – podzielić się nim;
  3. przekazywanie wiedzy – proces pomiędzy terapeutami a członkami grupy, w którym to terapeuci bezpośrednio przekazują wiedzę oraz swój feedback uczestnikom terapii (najczęściej poprzez psychoedukację);
  4. altruizm – pomoc udzielana sobie nawzajem przez członków grupy; gdzie wartością jest nie tylko pomoc udzielona, ale również jej altruistyczny charakter;
  5. korektywna rekapitulacja grupy rodzinnej – nierzadko grupa wcześniej czy później może nabrać dla jej członków charakteru rodziny; wtedy można naprawiać powstające napięcia w sposób korektywny, z korzyścią dla klientów;
  6. rozwój umiejętności społecznych – nauka w bezpiecznym środowisku kompetencji społecznych; uzyskanie wglądu w ich brak czy przyczynę w ich realizowaniu na zewnątrz.
  7. naśladowanie – czerpanie korzyści z obserwowania interakcji innych osób w grupie; modulowanie własnego zachowania i umiejętności za pomocą przyglądania się terapeutom bądź innym uczestnikom grupy.