Potrzeby dziecka w spektrum autyzmu

ZESPÓŁ ASPERGERA

Zespół Aspergera należy do całościowych zaburzeń rozwoju. Dziecko z zespołem Aspergera cechują między innymi deficyty w sferze rozumienia sytuacji społecznych, motywów działania, myśli i uczuć innych osób. Wynika to z odmiennego funkcjonowania mózgu. Niezwykle ważną rolę odgrywa tzw. zaburzenie teorii umysłu. Z tego powodu dziecko z ZA ma ogromne trudności z rozpoznawaniem stanów emocjonalnych drugiego człowieka. Nie zauważa sygnałów przekazywanych poprzez mimikę i gesty.

Czytaj dalej „Potrzeby dziecka w spektrum autyzmu”