Psychoterapia grupowa

Zapisz się

Warto rozważyć psychoterapię grupową, jeśli:

 • masz trudności w utrzymaniu i tworzeniu relacji;
 • doświadczasz poczucia braku sensu życia, wewnętrznej pustki;
 • odczuwasz niepokój, stałe napięcie;
 • masz trudności w funkcjonowaniu w grupach (wycofanie, lęk);
 • jesteś osobą nadmiernie nieśmiałą, wycofaną, skrytą, unikającą konfrontacji i rywalizacji;
 • zachowujesz się impulsywnie, często brakuje Ci samokontroli i samoregulacji;
 • odczuwasz lęk przed bliskością z ludźmi;
 • nie rozumiesz swoich lub innych reakcji, postaw, uczuć;
 • brakuje Ci spontaniczności i radości z życia;
 • umniejszasz swoim osiągnięciom;
 • uważasz siebie za osobę nieatrakcyjną i niemającą nic do zaoferowania innym.

Jak wyglądają spotkania?

W Poradni Fundacji Savant prowadzimy grupy terapeutyczne, które odbywają się regularnie raz w tygodniu w godzinach popołudniowych o stałej porze, a sesje terapeutyczne trwają 2 godziny
Udział w wybranej grupie poprzedza konsultacja wstępna kwalifikacyjna (1 – 3 spotkania) trwająca 50 minut. Grupy prowadzone są przez dwóch psychoterapeutów. Grupa terapeutyczna liczy od 6-8 osób.
Udział w grupie terapeutycznej prowadzi do głębokich zmian w sposobie funkcjonowania i jakości życia. Należy mieć jednak na uwadze, że terapia grupowa nie jest wskazana dla wszystkich osób, czasami bardziej adekwatne będzie rozpoczęcie terapii indywidualnej lub podjęcie innych form wsparcia.

Zapisz się

“Czy terapia grupowa pomaga pacjentom?
Niewątpliwie tak. Przekonująca liczba badań nad wynikiem pokazuje jednoznacznie, że terapia grupowa jest bardzo skuteczną formą psychoterapii, a pod względem zdolności zapewniania istotnych korzyści co najmniej dorównuje psychoterapii indywidualnej”.

Irvin Yalom “Psychoterapia grupowa. Teoria i praktyka”

Czynniki leczące w psychoterapii grupowej wg Irvinga Yaloma i innych badaczy:

 1. zaszczepienie nadziei — sama nadzieja na zmianę ma już wymiar terapeutyczny — jest to niezwykle ważny czynnik, na którym opiera się resztę terapii, gdyż jego podtrzymanie pozwala utrzymać się klientowi w procesie;
 2. uniwersalność – uniwersalność oddziaływania czynników terapeutycznych na grupę, a także uświadomienie członkom grupy, iż ich cierpienie nie jest „wyjątkowe” oraz że inni też mogą je odczuwać, a przez to – podzielić się nim;
 3. przekazywanie wiedzy – proces pomiędzy terapeutami a członkami grupy, w którym to terapeuci bezpośrednio przekazują wiedzę oraz swój feedback uczestnikom terapii (najczęściej poprzez psychoedukację);
 4. altruizm – pomoc udzielana sobie nawzajem przez członków grupy; gdzie wartością jest nie tylko pomoc udzielona, ale również jej altruistyczny charakter;
 5. korektywna rekapitulacja grupy rodzinnej – nierzadko grupa wcześniej czy później może nabrać dla jej członków charakteru rodziny; wtedy można naprawiać powstające napięcia w sposób korektywny, z korzyścią dla klientów;
 6. rozwój umiejętności społecznych – nauka w bezpiecznym środowisku kompetencji społecznych; uzyskanie wglądu w ich brak czy przyczynę w ich realizowaniu na zewnątrz.
 7. naśladowanie – czerpanie korzyści z obserwowania interakcji innych osób w grupie; modulowanie własnego zachowania i umiejętności za pomocą przyglądania się terapeutom bądź innym uczestnikom grupy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *