Terapia Grupowa dla Kobiet w Spektrum Autyzmu

Płeć ma znaczenie. Role przypisane płci w kulturze również. Obszar zdrowia psychicznego jest tego kolejnym potwierdzeniem. Kobiety w spektrum mogą o tym zaświadczyć. Więcej przystosowawczych strategii — w porównaniu z chłopcami  z jednej strony ułatwiają funkcjonowanie. Z drugiej — przyczyniają się do „maskowania” objawów ASD poprzez wpisywanie się w społecznie akceptowane wzorce zachowań  dziewczynek. To utrudnia  wczesną diagnozę i skazuje na wiele lat życia z silnym poczuciem trudnej do zrozumienia inności. 

Poczucie odmienności

Inności, której kobiety z autyzmem doświadczają na wielu poziomach: w rówieśniczych relacjach, zainteresowań (często odbiegających od stereotypowych wyobrażeń), własnej tożsamości czy orientacji seksualnej. 

Wszystko to może składać się na poczucie społecznej izolacji. I trwać wiele lat, bez odkrytej przyczyny.

Tymczasem potrzeba bliskiej więzi z innymi jest dla istoty ludzkiej podstawowa tak, jak jej potrzeby biologiczne. Bez głębokich, pozytywnych, wzajemnych więzi interpersonalnych ani jednostki, ani gatunki nie byłyby w stanie przeżyć. (Wyniki badań nie pozostawiają wątpliwości, że izolacja społeczna jest czynnikiem ryzyka wielu chorób). I odwrotnie – więzi społeczne i integracja mają pozytywny wpływ na radzenie sobie z poważnymi chorobami. 

Rozpoznanie trudności

Brak umiejętności społecznych, nadmiar bodźców (w tym sensorycznych), nadmierne analizowanie tego, co wydarzyło się w relacjach, lęk przed oceną — nie zmniejszają potrzeby więzi. Zwiększają natomiast poczucie frustracji w tej sferze, stając się źródłem lęku, zamartwiania się tym, co było i tym, co ma być, niskiej samooceny. Narasta poczucie niezrozumienia i odrzucenia.

Rozwój samoświadomości

Udział w grupie terapeutycznej składającej się z osób, które dzielą podobne doświadczenia, może być na to antidotum. Ponieważ w grupie do głosu dochodzi ta prawda, że „żadne ludzkie działanie czy myśl nie wykraczają całkowicie poza sferę doświadczenia innych ludzi” (I. Yalom, 2008). Spotkanie innych, którzy borykają się z “podobnym” może koić ból izolacji i poczucia inności, leczy z poczucia odstawania od normy.

Bycie w grupie, w której każdy jej członek ma kontakt z osobami o podobnych problemach, to również okazja, by obserwować, jak u innych dokonuje się poprawa, co jest bardzo ważnym elementem własnego procesu zdrowienia. Przynosi nadzieję na zrozumienie, pocieszenie, utworzenie więzi z innymi. To w grupie terapeutycznej można dostać. Ale można też odwzajemnić. Poczucie bycia potrzebnym i użytecznym jest terapeutyczne. 

Dlatego tworzymy tę grupę. Żebyś mogła doświadczyć zmiany z poczucia „inności” w poczucie “wyjątkowości swoich zasobów, rozumienia swoich emocji, więzi z innymi, akceptacji siebie i swoich trudności.

Dołącz do nas

Jeśli doświadczasz w swoim życiu podobnych myśli, emocji, problemów w relacjach z innymi i poszukujesz osób i miejsca, które pozwolą Ci poczuć się wysłuchaną i zrozumianą; masz zdolność i gotowość do analizowania swoich zachowań, odsłonięcia ich przed grupą oraz jesteś gotowa do przyjmowania i udzielania informacji zwrotnych – ta Grupa Terapeutyczna dla Dorosłych Kobiet w Spektrum Autyzmu  jest dla Ciebie.

Grupa dedykowana jest Kobietom w Spektrum Autyzmu. Udział w grupie jest odpłatny. Spotkania będą trwały 1,5 godziny zegarowej. Koszt jednego spotkania to 125 zł. Obowiązuje opłata za cały miesiąc.

Osoby, które wyślą zgłoszenie, będą zapraszane na Indywidualne Konsultacje do Grupy. Koszt konsultacji 200 zł.

Podczas pracy w grupie będziemy pracowali nad:

  • kształtowaniem umiejętności regulacji swoich emocji,
  • rozumieniem stanów emocjonalnych swoich i innych osób,
  • rozwijaniem umiejętności komunikacyjnych: aktywnego słuchania i mówienia o sobie,
  •  kształtowaniem umiejętności interpersonalnych,
  • wzmocnieniem poczucia własnej wartości.

Spotkania będą odbywały się w poniedziałki, w godzinach 18.15-19.45 w formie stacjonarnej (o ile sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli) w siedzibie Fundacji Savant ul. Rolna 165 A w Warszawie.

Planowany start grupy wrzesień- październik.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w grupie prosimy o wypełnienie załączonego formularza. 

Zapisy TU: Formularze Zgłoszeniowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.