Pomagamy ludziom z ADHD, zespołem Aspergera

i innymi trudnościami rozwojowymi i wychowawczymi

KONTAKT: tel. 509 938 519, 601 317 168

Rozliczenia tel: 729-991-277

 D12  fundacja@savant.org.pl  D12  nr konta: 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

Poradnia

TUS
zajęcia dla dzieci
warsztaty
szkolenia 
terapia

Forum

wirtualna grupa wsparcia

Edukacja

Strona edukacyjna na temat
zespołu Aspergera

Facebook

grupa Facebook

Szukaj

Wesprzyj nas

Przelew można wykonać za pomocą systemu płatności internetowycyh

Kwota wpłaty:
Tytułem:

 

 
Wesprzyj nas!

Zapraszamy Państwa i Państwa Firmy do wspierania działań

Fundacji SAVANT na rzecz naszych podopiecznych.

Dzieci

DAROWIZNY

Darowizna jest umową, unormowaną w Kodeksie Cywilnym, zawartą między darczyńcą, a obdarowanym. Darowiznę mogą dawać i otrzymywać zarówno osoby prywatne, jak i osoby prawne.

Osoba prywatna lub firma (płacąca podatek dochodowy) może przekazać darowiznę Fundacji działającej na rzecz określonych celów społecznych. Cele te (nazywane również „sferą zadań publicznych”) określa Ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Darowizna przekazywana jest w roku podatkowym, z którego się rozliczamy.

Obecnie osoby prywatne, które przekazały darowiznę, mogą maksymalnie odliczyć od podstawy opodatkowania 6% uzyskanego dochodu – bez względu na wysokość darowizny.

Osoby prawne (np. firmy, instytucje), które przekazały darowiznę, mogą od dochodu, stanowiącego podstawę opodatkowania, odliczyć kwotę nieprzekraczającą 10% dochodu w danym roku podatkowym.

Jeżeli przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna być ona udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.

Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – potwierdzeniem jest dokument przekazania tej darowizny oraz dokumenty potwierdzające faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Można tego dokonać w prosty sposób – przelewając środki na nasze konto:

Nr konta bankowego:

BGŻ,

40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

 

SPONSORING

Dzięki wsparciu  w realizacji działań Fundacji mogą Państwo stać się sponsorem Fundacji.

Jest to doskonała możliwość budowania pozytywnego wizerunku firmy jako społecznie zaangażowanej, tworzenia  jej prestiżu oraz podniesienia wiarygodności. Wzmacnia to także zaufania do marki i produktów Firmy.

Jako sponsorzy macie Państwo możliwość uczestniczenia w działaniach Fundacji prowadzonych w całym kraju, a szczególnie na terenie województwa mazowieckiego.

Z naszej strony informacje o wspieraniu działań mogą być rozpowszechniane poprzez:

·        promowanie sponsora w czasie akcji organizowanych przez Fundację;

·        prezentację loga sponsora w miejscach organizowanych przedsięwzięć;

·        prezentację loga sponsora w siedzibie Fundacji;

·       prezentację loga sponsora w materiałach informacyjnych z nim związanych;

·        materiały promocyjne tj. ulotki, broszury, kalendarze;

·        materiały przekazywane mediom;

·        umieszczenie banera i linku sponsora na stronie internetowej Fundacji;

·        prezentację w trakcie publicznych wystąpień przedstawicieli Fundacji.  

 

Każda przekazana przez Państwa kwota pomoże nam realizować naszą misję!

Jesteśmy również otwarci na Państwa propozycje.

 

 


 

Fundacja SAVANT
02-729 Warszawa, ul. Rolna 165A
KRS 0000460406 NIP 521-365-17-70
e-mail: fundacja@savant.org.pl
nr konta BGŻ 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

| Bogdan Mizerski | Beata Grotowska |

| Edukacja Savant | Szkolenia Savant |

| Wirtualna Grupa Wsparcia |

| Wszystko o ADHD | Wszystko o zespole Aspergera | Asperger w pytaniach i odpowiedziach |

| Psycholog dziecięcy | Testy psychologiczne|

Copyright © Bogdan Mizerski 2015 All Rights Reserved.