Pomagamy ludziom z ADHD, zespołem Aspergera

i innymi trudnościami rozwojowymi i wychowawczymi

KONTAKT: tel.

509 938 519, 601 317 168

Rozliczenia tel: 729-991-277

 D12 biuro@savant.org.pl, fundacja@savant.org.pl  D12  nr konta: 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

Poradnia

TUS
zajęcia dla dzieci
warsztaty
szkolenia 
terapia

Forum

wirtualna grupa wsparcia

Edukacja

Strona edukacyjna na temat
zespołu Aspergera

Facebook

grupa Facebook

Szukaj

Warsztaty

Zimowe warsztaty kształtujące inteligencję emocjonalną 2018 r.

 

Zimowe warsztaty kształtujące inteligencję emocjonalną

15-19 I 2018 r.

godz. 9:00-15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Rolna 165a

Cena: 650 zł

Zapraszamy dzieci w wieku 8-12 lat z rozmaitymi wyzwaniami w rozwoju takimi jak: ZA, adhd, dzieci nieśmiałe, lękowe, obciążone stresem szkolnym, przeżywające trudności emocjonalne związane z sytuacją rodzinną lub szkolną.

Mała grupa – max. 10 dzieci
Opieka doświadczonych terapeutów
Codziennie ciepły posiłek
Gry kooperacyjne
Turniej piłkarzyków

W prograWarsztaty zimowe 2018 - inteligencja emocjonalnamie:

 • Samoświadomość
 • Nabywanie świadomości wewnętrznych i zewnętrznych sta­nów i procesów.
 • Kontrolowanie impulsów
 • Poszerzanie słownictwa związanego z uczuciami, znajomość zależności pomiędzy myślami, uczuciami i działaniami
 • Podejmowanie decyzji
 • Sprawdzanie, co składa się na decyzje, nauka krok po kroku procesu podejmowania decyzji, stosowanie procesu w rzeczywistych sytuacjach.
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Rozumienie, na czym polega stres, z czego wynika oraz jak wpływa na życie codzien­ne
 • Odpowiedzialność
 • Analizowanie działań i świadomość ich konsekwencji, uczenie się, kiedy i jak powie­dzieć „nie”, 
 • Sposób postrzeganie siebie samego
 • docenianie i akceptowanie siebie samego, uznawa­nie zdolności i możliwości własnych oraz innych osób.
 • Empatia
 • Przyjmowanie punktu widzenia oraz rozumienie uczuć innych osób, rozwijanie opie­kuńczej i współczującej postawy.
 • Komunikacja
 • Nauka i ćwiczenie umiejętności efektywnej komunikacji, używanie komunikatów Ja zamiast obwiniania, aktywne słuchanie.

 


 

Fundacja SAVANT
02-729 Warszawa, ul. Rolna 165A
KRS 0000460406 NIP 521-365-17-70
e-mail: fundacja@savant.org.pl
nr konta BGŻ 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

| Bogdan Mizerski | Beata Grotowska |

| Edukacja Savant | Szkolenia Savant |

| Wirtualna Grupa Wsparcia |

| Wszystko o ADHD | Wszystko o zespole Aspergera | Asperger w pytaniach i odpowiedziach |

| Psycholog dziecięcy |

Copyright © Bogdan Mizerski 2015 All Rights Reserved.