Zajęcia socjoterapeutyczne

Zapraszamy na zajęcia socjoterapeutyczne
połączone z informatyką i poszerzeniem wiedzy o otaczającym nas świecie.

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci odbywają się w grupach maksymalnie 7-osobowych, pod opieką dwóch terapeutów.
Naszym nadrzędnym celem jest poprawa funkcjonowania społecznego, emocjonalnego i intelektualnego młodego człowieka.

Podczas zajęć dziecko będzie miało trening:

  • panowania nad trudnymi emocjami,
  • umiejętności społecznych,
  • umiejętności współpracy w grupie,
  • umiejętności planowania i podejmowania decyzji z naciskiem na przewidywanie skutków,
  • konkretnych zachowań,
  • eliminowania niepowodzeń emocjonalno-społecznych i ich konsekwencji,
  • stymulowanie rozwoju,
  • redukowanie zachowań niepożądanych,
  • podnoszenia samooceny poprzez wskazywanie mocnych stron dziecka.


Dodatkowo w trakcie trwania zajęć dla dzieci proponujemy warsztaty dla rodziców, czyli rodzaj szkoły umiejętności rodzicielskich. Uczestnicy poznają metody pracy z dziećmi, właściwe reakcje w sytuacjach kryzysowych, a także zdobędą wiedzę, która pozwoli im odróżnić złe zachowanie od zachowania wynikającego z dysfunkcji.

Prowadzimy również zajęcia indywidualne zarówno dla dzieci jak i dla rodziców.