Cele zajęć

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci odbywają się w grupach maksymalnie 6 - osobowych, pod opieką dwóch terapeutów specjalizujących się w tematyce ADHD i ZA. 


Celem zajęć jest poprawa funkcjonowania dziecka. Podczas zajęć dzieci uczą się współpracy zarówno w grupie rówieśniczej jak i z osobami dorosłymi. 
Opieramy się na programach autorskich z wykorzystaniem zdobyczy wiedzy z zakresu współczesnej psychologii, pedagogiki i nauki.
Naszym nadrzędnym celem jest poprawa funkcjonowania społecznego, emocjonalnego i intelektualnego młodego człowieka.Podczas zajęć dziecko będzie miało trening:

  • panowania nad trudnymi emocjami,
  • umiejętności społecznych,
  • umiejętności współpracy w grupie,
  • umiejętności planowania i podejmowania decyzji z naciskiem na przewidywanie skutków, konkretnych zachowań,
  • eliminowania niepowodzeń emocjonalno-społecznych i ich konsekwencji,
  • stymulowanie rozwoju,
  • redukowanie zachowań niepożądanych,
  • podnoszenia samooceny poprzez wskazywanie mocnych stron dziecka.

Dodatkowo w trakcie trwania zajęć dla dzieci proponujemy warsztaty dla rodziców, czyli rodzaj szkoły umiejętności rodzicielskich. Uczestnicy poznają metody pracy z dziećmi, właściwe reakcji w sytuacjach kryzysowych, a także zdobędą wiedzę, która pozwoli im odróżnić złe zachowanie od zachowania wynikającego z dysfunkcji.

Prowadzimy również zajęcia indywidualne zarówno dla dzieci jak i dla rodziców.

Zapisy i informacje:
warsztaty@savant.org.pl

Zapraszamy. :)