Zajęcia socjoterapeutyczne - dla kogo?

Zajęcia socjoterapeutyczne adresowane są do dzieci z zaburzeniami zachowania, nadpobudliwością, agresją, zahamowaniem, niską samooceną, nieśmiałych, dzieci mających problemy w relacjach rówieśniczych.

Zadaniem socjoterapii jest więc wspomaganie dzieci i młodzieży w rozwoju i pojmowaniu rzeczywistości poprzez realizację celów rozwojowych, edukacyjnych i terapeutycznych. 

Istotą socjoterapii jest  głównie realizacja celów terapeutycznych, czyli organizowanie takich sytuacji społecznych podczas spotkań, które dostarczą uczestnikom zajęć doświadczeń korekcyjnych, przeciwstawnych doznanym urazom oraz sprzyjać będą odreagowaniu napięć emocjonalnych i posłużą uczeniu się nowych umiejętności społecznie aprobowanych. 

Cele rozwojowe związane są z wiekiem uczestników zajęć, gdyż w każdej fazie życia dominują określone potrzeby, których zaspokojenie odgrywa istotną rolę w procesie rozwoju. Rozwijają również indywidualne zainteresowania i podejmują istotne dla określonej grupy wiekowej zagadnienia. 

Cele edukacyjne wspomagają proces nabywania wiedzy o samym sobie i o innych ludziach oraz proces rozumienia świata społecznego.

 

 

W naszej Poradni organizujemy zajęcia dla klas 1-3, 4-6 oraz gimnazjalistów. Zajęcia odbywają się w dwóch lokalizacjach: na Mokotowie oraz na Bielanach. Grupy składają się maksymalnie z 6 osób i zawsze prowadzi je dwóch terapeutów.

 

Zapraszamy do kontaktu:

e-mail: poradnia@savant.org.pl