Nasze artykuły na temat ADHD

Na tej stronie znajdziecie Państwo linki do artykułów Ireny Wielowiejskiej - Comi na temat ADHD, czyli zespołu nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzenia koncentracji uwagi. 
http://www.awans.net/adhd.html
Postępowanie formalne z dzieckiem chorym na ADHD I ADD 
Jasno określone zasady w postępowaniu 
z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo (ADHD i ADD)
Modelowanie zachowania 
Reguły działania 
Czytelne intencje 
Trudna sztuka nagradzania 
Żeby sukces rodził sukces 
Rozwijanie odpowiedzialności 
Wytrwałości! 
Jak powiedzieć rodzicom o nadpobudliwości ich dziecka i przekonać do zdiagnozowania go? 
Przedstawiamy w klasie ucznia z zespołem ADHD 
Społeczność rodziców wobec pomocy dziecku z ADHD