Stosowanie leków a przestępczość

Szwdzi zadali sobie pytanie:
Czy u młodzieży i dorosłych z ADHD w trakcie stosowania farmakoterapii ryzyko podejmowania zachowań przestępczych jest mniejsze niż w okresie bez leczenia?

Badanie objęło około 25000 osób przez 4 lata, więc wszelka przypadkowość wyniku jest wykluczona.

Badanie wykazało, że podanie leków zmniejsza prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa o około 30%

Szczegóły są na stronie:
http://www.mp.pl/poz/psychiatria/inne_zaburzenia/show.html?id=87284
 

Wyniki

Zgromadzono dane od 25 656 nastolatków i dorosłych z ADHD – 16 087 mężczyzn (63% uczestników) oraz 9569 kobiet (37% uczestników). Ponad 54% badanych mężczyzn oraz ponad 46% kobiet miało ≤24 lata. 
Podczas 4-letniego okresu obserwacji:

  • 53,6% mężczyzn oraz 62,7% kobiet z ADHD stosowało farmakoterapię, przy czym 4,3% mężczyzn oraz 3,8% kobiet przyjmowało leki nieprzerwanie,
  • 36,6% mężczyzn oraz 15,4% kobiet otrzymało ≥1 wyrok za popełnienie jakiegokolwiek przestępstwa (dla porównania: 8,9% mężczyzn oraz 2,2% kobiet w populacji ogólnej),
  • szacowane prawdopodobieństwo nieotrzymania żadnego wyroku wynosiło 0,49 u leczonych mężczyzn i 0,75 u leczonych kobiet, natomiast u nieleczonych mężczyzn i kobiet wynosiło odpowiednio 0,37 oraz 0,69.
  • W okresie stosowania farmakoterapii w porównaniu z okresem bez przyjmowania leków ryzyko otrzymania wyroku za popełnienie jakiegokolwiek przestępstwa było znamiennie mniejsze zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet (HR: 0,68, 95% CI: 0,63–0,73 oraz HR: 0,59, 95% CI: 0,50–0,70). 
    Analiza danych dotyczących mężczyzn wykazała, że korzystny wpływ farmakoterapii na częstość popełniania przestępstw pozostawał znamienny niezależnie od: stosowanych leków (psychostymulujące vs. niepsychostymulujące), rodzaju i wagi popełnionego przestępstwa, obecności dodatkowego rozpoznania zaburzenia eksternalizacyjnego czy uzależnienia.

    Wnioski

    U młodzieży i dorosłych z ADHD w okresie stosowania farmakoterapii częstość podejmowania zachowań przestępczych zmniejsza się o 32–41%, a po zaprzestaniu leczenia ten korzystny efekt się nie utrzymuje.