Pomagamy ludziom z ADHD, zespołem Aspergera

i innymi trudnościami rozwojowymi i wychowawczymi

KONTAKT: tel. 509 938 519, 601 317 168

Rozliczenia tel: 729-991-277

 D12  fundacja@savant.org.pl  D12  nr konta: 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

Poradnia

TUS
zajęcia dla dzieci
warsztaty
szkolenia 
terapia

Forum

wirtualna grupa wsparcia

Edukacja

Strona edukacyjna na temat
zespołu Aspergera

Facebook

grupa Facebook

Szukaj

Stosowanie leków a przestępczość

Szwdzi zadali sobie pytanie:
Czy u młodzieży i dorosłych z ADHD w trakcie stosowania farmakoterapii ryzyko podejmowania zachowań przestępczych jest mniejsze niż w okresie bez leczenia?

Badanie objęło około 25000 osób przez 4 lata, więc wszelka przypadkowość wyniku jest wykluczona.

Badanie wykazało, że podanie leków zmniejsza prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa o około 30%

Szczegóły są na stronie:
http://www.mp.pl/poz/psychiatria/inne_zaburzenia/show.html?id=87284
 

Wyniki

Zgromadzono dane od 25 656 nastolatków i dorosłych z ADHD – 16 087 mężczyzn (63% uczestników) oraz 9569 kobiet (37% uczestników). Ponad 54% badanych mężczyzn oraz ponad 46% kobiet miało ≤24 lata. 
Podczas 4-letniego okresu obserwacji:

  • 53,6% mężczyzn oraz 62,7% kobiet z ADHD stosowało farmakoterapię, przy czym 4,3% mężczyzn oraz 3,8% kobiet przyjmowało leki nieprzerwanie,
  • 36,6% mężczyzn oraz 15,4% kobiet otrzymało ≥1 wyrok za popełnienie jakiegokolwiek przestępstwa (dla porównania: 8,9% mężczyzn oraz 2,2% kobiet w populacji ogólnej),
  • szacowane prawdopodobieństwo nieotrzymania żadnego wyroku wynosiło 0,49 u leczonych mężczyzn i 0,75 u leczonych kobiet, natomiast u nieleczonych mężczyzn i kobiet wynosiło odpowiednio 0,37 oraz 0,69.
  • W okresie stosowania farmakoterapii w porównaniu z okresem bez przyjmowania leków ryzyko otrzymania wyroku za popełnienie jakiegokolwiek przestępstwa było znamiennie mniejsze zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet (HR: 0,68, 95% CI: 0,63–0,73 oraz HR: 0,59, 95% CI: 0,50–0,70). 
    Analiza danych dotyczących mężczyzn wykazała, że korzystny wpływ farmakoterapii na częstość popełniania przestępstw pozostawał znamienny niezależnie od: stosowanych leków (psychostymulujące vs. niepsychostymulujące), rodzaju i wagi popełnionego przestępstwa, obecności dodatkowego rozpoznania zaburzenia eksternalizacyjnego czy uzależnienia.

    Wnioski

    U młodzieży i dorosłych z ADHD w okresie stosowania farmakoterapii częstość podejmowania zachowań przestępczych zmniejsza się o 32–41%, a po zaprzestaniu leczenia ten korzystny efekt się nie utrzymuje.


 

Fundacja SAVANT
02-729 Warszawa, ul. Rolna 165A
KRS 0000460406 NIP 521-365-17-70
e-mail: fundacja@savant.org.pl
nr konta BGŻ 40 2030 0045 1110 0000 0407 9690

| Bogdan Mizerski | Beata Grotowska |

| Edukacja Savant | Szkolenia Savant |

| Wirtualna Grupa Wsparcia |

| Wszystko o ADHD | Wszystko o zespole Aspergera | Asperger w pytaniach i odpowiedziach |

| Psycholog dziecięcy | Testy psychologiczne|

Copyright © Bogdan Mizerski 2015 All Rights Reserved.